Weetjes Deel 3

LUCHTWEGINFECTIE: MEDICIJNEN NODIG ?
Patiënten met een ongecompliceerde luchtweginfectie mét geelgroen sputum hebben géén baat bij het gebruik van antibiotica of ontstekingsremmers (zoals ibuprofen). Zowel antibiotica als ontstekingsremmers hebben geen voordeel in vergelijking met placebo (neptablet) met betrekking tot herstel of stoppen van de hoest. Het is wel zinvol om bloedonderzoek te laten doen en het CRP (ontstekingsmarker) te laten bepalen: is deze kleiner dan 20 zijn medicijnen zeker niet noodzakelijk, ligt de waarde tussen de 20 en 100 kan medicatie (“on demand”) gebruikt worden als herstel niet vordert of verslechtering optreedt (na overleg met arts). Is de CRP groter dan 100 is het verstandig wél medicatie te gebruiken.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2013)

 

PROSTAATKANKER EN SELENIUM ....
Mannen met veel selenium in de teennagels lopen 60% minder risico op vergevorderde prostaatkanker dan mannen met lage waarde. Dit blijkt uit een lang lopende studie van de universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers geven teennagels een goed beeld van de opname van selenium over een lange termijn. Selenium werkt ook beschermend tegen borstkanker; daarnaast speelt het een belangrijke rol bij de leverontgifting, schildklierfunctie en het voorkómen van hart- en vaatziekten. Selenium komt van natura veel voor in knoflook, vis, groente,paddenstoelen.

LUCHTVERVUILING EN GEBOORTEGEWICHT …
Hoe meer een vrouw tijdens de zwangerschap is blootgesteld aan fijn stof, hoe groter de kans dat haar kind met een laag geboortegewicht ter wereld komt. Ook bij blootstelling onder de huidige Europese norm van 25µg/m3 is het risico verhoogd. Verlaging van de concentratie van de kleinste stofdeeltjes tot 10µg/m3 kan leiden tot een vermindering van 22% van het aantal kinderen met een laag geboortegewicht (< 2500 gram). De gevolgen van blootstelling aan fijn stof is vergelijkbaar met die aan (passief) roken tijdens de zwangerschap. Kinderen met een laag geboortegewicht hebben vaker ernstige complicaties en het sterftecijfer in deze groep ligt beduidend hoger dan bij de kinderen met een normaal geboortegewicht.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2013)

 

INTUITIE BIJ ARTSEN MAG …..
Bij zieke kinderen is het gevoel bij de arts “dat er iets niet klopt” een diagnostisch instrument met een hoge nauwkeurigheid, aldus onderzoekers van de universiteit van Oxford. De waarschijnlijkheid van adequaat handelen neemt hierdoor toe. In vergelijking met de klinische beoordeling van het kind heeft intuitie een duidelijke meerwaarde.

(Bron: Huisarts en Wetenschap, november 2013)

 

SPOEDEISENDE TAFELGASTEN …..
Ook mensen met een voedselallergie willen wel eens buiten de deur eten. Maar aan welke risico’s stellen zij zich bloot? Voedsel is de meest voorkomende oorzaak van heftige allergische reactie (anafylaxie) buiten het ziekenhuis. De gemiddelde tijd tussen inname en overlijden is bij een anafylactische reactie slechts een half uur! Een duidelijk spoedgeval dus. Restaurantpersoneel is door onderzoekers telefonisch geïnterviewd, waarbij het merendeel over onvoldoende kennis blijkt te beschikken. Levensgevaarlijk! De patiënt met bekende voedselallergie doet er daarom goed aan niet op het restaurantpersoneel te vertrouwen en altijd de epipen bij de hand te hebben.

(Bron: Huisarts en Wetenschap, november 2013)

 

MEER ZELFDODING ONDER KINDEREN …………….
Onderzoekers van de universiteit Twente constateren dat het aantal zelfdodingen onder jongeren “buitengewoon zorgwekkend” is gestegen. Deze stijging zien zij vooral bij jongens van 15 tot 19 jaar en bij meisjes vanaf 10 jaar. Er worden geen percentages genoemd.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2013)

 

MAGNESIUM ….. EN LEVENSSTIJL …
Magnesium speelt in ons lichaam bij meer dan 300 verschillende biochemische reacties een belangrijke rol, variërend van spier(ont)spanning, prikkelgeleiding in ons zenuwstelsel, ondersteuning aanmaak van neurotransmitters, opbouw van bot en bindweefsel, hartfunctie, bloeddruk, immuunsysteem, verlagen van CRP en NF-kappa-B (ontstekingsactiviteit) en insuline-gevoeligheid. 

Mensen met een hoge magnesiumconsumptie (groene bladgroente, noten, peulvruchten, vijgen) verlagen hun sterfterisico met bijna 35%. Ook de kans op insuline-ongevoeligheid is aanmerkelijk kleiner. Insuline-ongevoeligheid of insuline-resistentie leidt tot het metabole syndroom: overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker, verhoogd cholesterol. Het metabole syndroom is een “beschavingsziekte”: ik noem het liever een gebrek aan gezondheid t.g.v. de huidige geestelijke armoede en de daaraan gekoppelde verarmde voeding en beweging. De westerse levensstijl wordt gekenmerkt door onnatuurlijk gedrag in de zin van haast en onrust: de speedboot-maatschappij. Deze onnatuurlijke levensstijl zorgt ervoor dat onze nieren extra magnesium verliezen met magnesiumdeficiëntie tot gevolg. De natuur wil ons corrigeren, wil ons natuurlijk gedrag stimuleren. Dat gebeurt meestal via de signalen pijn, moeheid en emotionele prikkelbaarheid.
Pijn, moeheid of emotionele prikkelbaarheid willen ons in beweging zetten. Als eerste zullen we die signalen moeten herkennen, vervolgens erkennen en er dan iets mee doen. Weten is inzicht, handelen is wijsheid. Handelen in de zin van onnatuurlijk gedrag omzetten in natuurlijk gedrag: rust, ontspanning, kalme levensstijl, creativiteit, sociale verbondenheid. Natuurlijk gedrag vinden wij echter “moeilijk, raar” en onnatuurlijk gedrag vinden wij “normaal”. De mensheid is de (goede) weg volledig kwijt met destructief gedrag als gevolg: de mens is de grootste bedreiging voor de mens(heid), van deze planeet Een stage bij een natuurvolk zal de beste resultaten opleveren; zij kunnen onze leermeesters zijn, evenals de in vrijheid levende dieren.
Aanvulling van magnesium kan het beste gebeuren door een vorm te kiezen met een hoge biologische beschikbaarheid, zodat het mineraal gemakkelijk door het lichaam (en onze hersenen in het bijzonder) kan worden opgenomen. Twee vormen springen er dan uit: magnesiumtaurinaat en magnesium-L-threonaat. Van de laatste vorm is aangetoond dat beschadigde zenuwcellen kunnen herstellen met name in de PFC (pre-frontale-cortex: denken, emotionele functies, sociaal gedrag, impulsbeheersing) en de hippocampus (geheugen), waardoor het zeer geschikt is om te gebruiken bij Alzheimer, dementie, post-traumatisch stress-syndroom (PTSS), verslavingsgedrag, ADHD, ADD, Asperger, psychische functiestoornissen. 

SLECHT  ZIEN, DUBBELBEELDEN  DOOR  DE GRIEPSPUIT?  KAN  DAT ??
Een jonge vrouw komt op het spreekuur i.v.m. minder scherp zien, duizelig, dronkemansgang, dubbelbeelden, afhangend ooglid, vermoeidheid en hoofdpijn. De klachten zijn na een griepvaccinatie ontstaan. Kan dat? Mevrouw wordt naar de neuroloog verwezen. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat het hierbij gaat om het Miller-Fisher-syndroom, een immuunreactie tengevolge van de griepvaccinatie. Het is een zeldzame aandoening en het verloop is doorgaans gunstig. Bij een derde van de patiënten ontwikkelt zich echter het Guillain-Barré-syndroom. Bij deze patiënten zijn de verschijnselen ernstiger zoals toenemende spierzwakte, uitval van hersenzenuwen, pijn in rug of benen, gevoelloosheid, “slapend”gevoel. In 25% van de gevallen is kunstmatige beademing en kunstmatige voeding noodzakelijk, soms zelfs opname op de intensive care. Vaak is immuuntherapie nodig. Herstel kan maanden tot jaren duren en vaak zijn er restklachten: verminderde coördinatie, pijnklachten, vermoeidheid, krachtverlies in de benen. Het doormaken van het Guillain-Barré-syndroom is emotioneel vaak zeer belastend.
Griepvaccinaties kunnen deze biologische reacties uitlokken. Het kan dus!

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2013)

Andere academisch gedocumenteerde complicaties van de griepspuit zijn:
• narcolepsie: slaapziekte,
• neuropathie: functiestoornis van een zenuw,
• encefalitis: ontsteking van de hersenen.

 

EXTRA CALCIUM ........ PAS OP VOOR JE BLOEDVATEN !!!!
Onvoldoende inname van calcium leidt tot een verslechterde botdichtheid waardoor de kans op botbreuken toeneemt. Suppletie met calcium kan daarom een meerwaarde hebben, vooral bij ouderen en postmenopauzale vrouwen. Echter extra gebruik van calcium (alléén) blijkt het risico op een dodelijke hartvaataccident met 20% te verhogen en het risico op een hartinfarct met 85% te verhogen. Calcium heeft talloze belangrijke functies, zoals het versterken van botten en tanden, spiercontractie, activeren zenuwsignalen, samentrekken van bloedvaten, bloedstolling, regulatie hormoonhuishouding. Zonder kunnen we niet, maar een verhoogde calciumspiegel in het bloed gaat samen met versnelde bloedstolling en verkalking van bloedvaten. Heel veel mensen gebruiken extra calcium eventueel in combinatie met vitamine D: gevaarlijk !! The missing link in dit geval is vitamine K, vooral K2. Vitamine K2 voorkomt alle negatieve effecten van extra inname van calcium en is zelfs in staat om eenmaal verkalkte bloedvaten weer soepel en elastisch te maken (dit gebeurt via matrix Gla proteine). Onze Westerse voeding (en zeker het “junk food”) is echter arm aan K2. Mensen met osteoporose, hart- en vaatziekten, kleine kinderen (vanwege een zeer actief botmetabolisme) hebben een verhoogde behoefte. Dit vitamine komt m.n. voor in gefermenteerde voedingsproducten zoals het Japanse natto.
Vitamine K2 haalt calcium uit de vaatwand en stopt het daar waar het thuis hoort: de botten en tanden. Botweefsel heeft een sponsachtige structuur en wordt iedere zeven jaar volledig vernieuwd. Osteoclasten breken bot af en osteoblasten bouwen nieuw bot weer op. K2 activeert osteoblasten, die het eiwithormoon osteocalcine produceren. Osteocalcine heeft meerdere biologische functies o.a. botaanmaak, stimuleert de alvleesklier insuline te produceren, stimuleert de productie van adinopectine waardoor de suiker- en vetstofwisseling verbetert, en het stimuleert de testosteronproductie. Vitamine K2 is dus niet alleen goed voor je botten en bloedvaten. Uit de Rotterdamse studie blijkt dat men dagelijks minstens 32 mcg vitamine K2 (en niet K1) dient binnen te krijgen om enig gunstig effect te kunnen bewerkstelligen. Om voldoende effect te hebben op verkalkte bloedvaten is 180 mcg K2 nodig gedurende minstens twee jaar: 50% reductie van sterfte t.g.v. hart- en vaatziekten !! Met behulp van de Arteriograph kan de vaatwandelasticiteit gemeten worden en daarmee het effect van vitamine K2 op de vaatwand. Vitamine K2 in hoge dosering dient alleen onder supervisie van een arts gebruikt te worden aangezien interacties met andere medicijnen en voedingssupplementen mogelijk en zelfs gevaarlijk kan zijn.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PRiSlU1ucqI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY?
Uit onderzoek aan de Oxford universiteit weet men dat deze uitspraak serieus genomen mag worden. Iedere dag een appel eten kan het aantal doden ten gevolge van een hartaanval of hersenbloeding met duizenden verminderen. Appels, peren, groene bladgroenten hebben een gunstige werking op onze bloedvaten te vergelijken met de cholesterolverlagers statines, maar zonder de bijwerkingen. Dat wil niet zeggen dat je statines zo maar kunt vervangen door een appel! Om dat voor elkaar te krijgen is een heel medisch protocol nodig. De actieve stoffen in appels, peren en bladgroenten noemen we polyfenolen: deze maken al duizenden jaren (onze epigenetica) deel uit van de voeding van de mens. 

ZONLICHT   ….. VITAMINE D …..
Mensen met een blanke huid hebben een lager risico op veel vormen van kanker naarmate ze dichter bij de evenaar wonen. Dit geldt in het bijzonder voor dikke dam kanker, non-Hodgkin, borst- en prostaatkanker. Dit effect wordt toegeschreven aan vitamine D: dit vitamine is in staat de celgroei, de natuurlijke celdood (apoptose), de tumorinvasie middels uitgroei van nieuwe bloedvaten te reguleren.
Hoge concentraties vitamine D zijn ook geassocieerd met een verlaagd risico op MS, preventie van spierklachten, preventie van depressies, gunstig invloed op verloop van de ziekte van Parkinson.
Zonlicht lijkt ook een gunstig effect te hebben op aandoeningen die onderdeel zijn van het metabool syndroom: overgewicht, verhoogd nuchter bloedsuiker en verhoogd triglyceriden, verlaagd HDL (goede cholesterol), verhoogde bloeddruk. Zo heeft zonlicht een gunstig effect op onze suikerstofwisseling en bloeddruk: dit wordt toegeschreven aan vitamine D. Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed gaat samen met een verlaagd risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten.
Vitamine D heeft ook een gunstig effect op nierziekten: vitamine D therapie vermindert eiwitverlies via de nieren, een belangrijke parameter voor de kwaliteit van onze nierfunctie.

Een optimale bloedwaarde voor vitamine is 120-150 pmol/liter

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, januari 2014)

 

DE (ON)ZIN VAN EVIDENCE BASED MEDICINE

VITAMINE D en hart en vaatziekten
We weten al langer dat vitamine D een belangrijke rol speelt bij het voorkómen van hart- en vaatziekten; hoe het werkt weten we niet .. tot nu. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat vitamine D betrokken is bij de activiteit van het enzym endotheliaal stikstofmonoxyde synthase (eNOS). Dit enzym zorgt voor het vrijkomen van stikstofmonoxyde (NO) in de vaatwand.
NO zorgt voor ontspanning van de bloedvaten, waardoor het een gunstige invloed heeft op onze bloeddruk. Laag vitamine D gaat samen met hoge bloeddruk, stijfheid van bloedvaten, verminderde hartfunctie, toename klontering van bloedplaatjes. Goede argumenten om uw vitamine D op peil
(125 – 150 nmol/l) te brengen en te houden. Dit lukt zelden (en zeker niet in de herfst- en wintermaanden) zonder extra D suppletie.
Vooral donkere huidtypes die ver van de evenaar wonen, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vanwege een te laag vitamine D.

Bron: Journal of Molecular Endrocinology, januari 2014

 

DARMBARRIERE ………….
Door onze moderne levensstijl hebben we allemaal een minder sterke darmbarrière dan onze verre voorouders. De darmbarrière moet ervoor zorgen dat we wel voedingsstoffen kunnen opnemen, maar dat geen ongewenste microben en daarvan afkomstige ontstekingsstoffen naar binnen glippen en zich via de bloedbaan door ons lichaam verspreiden. In een gezonde darm bestaat de barrière uit stevig tegen elkaar grenzende darmcellen, bedekt door een slijmlaag. Gezonde darmbacteriën versterken deze barrière. Foute darmbacteriën verzwakken deze barrière waardoor ontstekingsstoffen in de bloedbaan komen. De gevolgen van deze verhoogde ontstekingsactiviteit in ons lichaam kunnen zijn:
• cardio-vasculaire inflammatie: hartvaatziekten, hartinfarct, hersenbloeding, hoge bloeddruk, aderverkalking;
• neuro-inflammatie: Alzheimer, dementie, Parkinson, verstoring hersenstofwisseling (autisme, ADHD, depressie, borderline);
• immuno-inflammatie: auto-immuunziekten (reuma, Crohn), allergieën, chronische bacteriële en virale infecties, kanker;
• metabole inflammatie: metabool syndroom, verhoogd cholesterol, overgewicht, suikerziekte, chronische vermoeidheid.

Wie veel vezels eet stimuleert gunstige darmbacteriën, die op hun beurt de darmbarrière versterken. Wij consumeren echter (te) weinig vezels: ongeveer 25 gram per dag, dit is 75% minder dan onze verre voorouders. Naast oervoeding kan het gebruik van inuline hierbij behulpzaam zijn.

 

BEWEGEN ................  EEN MOETJE ...
Wereldwijd concluderen steeds meer onderzoekers dat er een relatie is tussen veel zitten en vroegtijdig overlijden. Mensen die meer dan elf uur per dag zitten, hebben een veertig procent hogere kans op overlijden in de komende drie jaar dan mensen die vier uur per dag zitten. Inactiviteit is als doodsoorzaak bijna net zo erg als roken of overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat meer bewegen of staand vergaderen leidt tot hogere productiviteit. Als je beweegt tijdens het lezen (wandelen, fietsen) gaat het dertig procent sneller.

 

GEVAARLIJKE MEDICIJNEN …
Gevaarlijke medicijnen bestaan zolang er gevaarlijke mensen zijn…..

Ondanks wetenschappelijke kennis en documentatie over de schadelijkheid blijven bepaalde geneesmiddelen veel langer in omloop dan wenselijk is, omdat de toepassing berust op ingesleten oude gewoonten of omdat op het product nog steeds veel winst wordt gemaakt.
Aan het woord is dr. L Offerhaus, internist-klinisch farmacoloog. Bij veranderde inzichten komt het uiteindelijk wel tot afschaffing, maar bureaucratische vertraging (jaren tot decennia!) kan tot onnodige ernstige ziektegevallen leiden, soms met dodelijke afloop. Bij een zeer grote groep geneesmiddelen blijkt de bewijsgrond bij de geclaimde indicatie afwezig of flinterdun te zijn. Oude potentieel schadelijke geneesmiddelen worden herontdekt, afgestoft en geherintroduceerd waarbij belastende gegevens verdoezeld of weggelaten worden.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maart 2014

 

ENERGIEDRANKJES ………….
Afgelopen weekend waarschuwden de Nederlandse vereniging van kinderartsen en de GGD voor de risico's van de veelbesproken energiedrankjes. Aanleiding is recente gevallen van kinderen met ernstige gezondheidsklachten waarbij de drankjes een duidelijk rol speelden. Klachten daarbij waren hartkloppingen, rusteloosheid, slaapstoornissen en zelfs geelzucht. Uit onderzoek is gebleken dat ruim tweederde van de jongeren negatieve bijwerkingen ervaart. Ook veel scholen zijn de drankjes meer dan zat. Ze zijn inmiddels verboden op ruim 140 middelbare scholen in Nederland.
Op 140 middelbare scholen zijn de energiedrankjes inmiddels verboden. Deze scholen hebben het verbod ingesteld, omdat leerlingen 'zitten te stuiteren in de klas', concentratieproblemen krijgen of soms ziek naar huis of naar de huisarts moeten. Nog eens tientallen scholen overwegen een verbod in te voeren. Een school in Eindhoven zegt dat het sinds het verbod de situatie op school is verbeterd: “We merken dat het veel rustiger is in de school. Met name kinderen met ADHD zijn een stuk rustiger.”

 

MOBIELE STRALING ….
Blootstelling aan mobiele straling veroorzaakt een miljarden maal hogere stralingsbelasting dan natuurlijk aanwezig.
De gevolgen zijn divers en sterk ontregelend:
• toename van ontstekingsstoffen (vrije radicalen, cytokines, stikstofmonoxyde, peroxynitriet),
• beschadiging van (mitochondriaal) DNA,
• afname van anti-oxydanten, zoals glutathion,
• afname ontgifting (cytochroom P450),
• afname van het slaaphormoon melatonine (ook als anti-oxydant actief),
• ontregeling van de neurotransmitterstofwisseling,
• ontregeling van de hormoonhuishouding zoals oestrogeeendominantie,
• ontregeld mitogeen activated proteine kinase (MAPK) waardoor:
     - verminderde natuurlijke celdood,
     - verminderde stress-respons,

  • stijging van het slechte cholesterol LDL,
    • verzuring intern milieu (lactaatacidose).

 

RODE PEPER IN JE NEUS ?
De KNO-arts van Rijswijk heeft in 2005 een proefschrift geschreven, waarin de werkzaamheid van capsaicine-spray wordt aangetoond.
Capsinol is een geheel natuurlijk neusspray met capsaïcine als belangrijkste werkzame stof. Capsaïcine is een bestanddeel van Spaanse pepers (Capsicum). Door medisch onderzoek is aangetoond dat dit bestanddeel het overactieve zenuwstelsel remt. Chronische neusklachten zonder aanwijsbare oorzaak (idiopatische rhinitis) worden niet veroorzaakt door afwijkingen in de neus of verstoring van de weerstand, maar door een overactief zenuwstelsel; capsaicine kalmeert dit zenuwstelsel.
Deze spray kunt u gebruiken bij:

  • Verstopte holtes en druk in het voorhoofd,
    • Loopneus en niezen,
    • Verzacht branderige ogen als de pollen in de lucht zijn,
    • Kan langere tijd achter elkaar gebruikt worden en is niet verslavend.

Tevens is het raadzaam de basisregels te volgen om een overactief zenuwstelsel te kalmeren:
• paleovoeding, exorfinen-vrij,
• assertieve kalme levenshouding: oefen de kalmte,
• DPP IV enzym,
• optimale lichaamsbeweging,
• versterk je darmflora,
• minimaliseer verslavend gedrag,
• breng schoonheid in de dag: kultuur, kreativiteit, intimiteit, sociale verbondenheid, stiltemomenten, schaarste.

MAMMOGRAFIE: GEEN MEERWAARDE ….
Uit recent Canadees onderzoek (februari 2014) is gebleken, dat uitsluitend lichamelijk onderzoek van de borst (door patiënte of arts) even effectief is in het opsporen van borstkanker als mammografie. Naast het gebrek aan effectiviteit van de mammografie constateren de onderzoekers dat 22% van de vrouwen, bij wie door screening borstkanker wordt geconstateerd, alleen maar nadeel ondervind van de behandeling.
Tijd om eens goed na te denken en beter te luisteren naar de vele critici die al jaren hun scepsis over dit onderwerp laten horen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921437/

 

KLEINE ZAKEN KUNNEN FATAAL ZIJN ........
Komt een man op kraambezoek bij zijn zus: twee dagen geleden is een gezonde dochter geboren. Samen genieten van de beschuit met muisjes.
Enkele dagen later krijgt de baby lichte temperatuursverhoging en eet minder goed.
Het kindje wordt steeds zieker: koorts, stuipen, gewichtsverlies. Opname in
het ziekenhuis volgt; alles wordt gedaan, maar het kindje overlijdt op de elfde levensdag.
Bij obductie blijkt dat het kindje overleden is aan een herpes virus infectie:
de oom had een koortslip en heeft de baby besmet..........

!!!!!!!!!!! GA MET EEN KOORTSLIP NOOIT OP KRAAMBEZOEK !!!!!!!!!!

 

ROKEN......één dode is een tragedie, één miljoen een tragedie:
Roken is debet aan maar liefst 16 vormen van kanker; voorts veroorzaakt of verergert roken maculadegeneratie, reumatoide artritis en suikerziekte.
Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Ondertussen geven we jaarlijks zo'n 200 miljoen euro uit aan oncologische screeningsprogramma's om ongeveer 1500 levens te redden. Jaarlijks sterven 20.000 mensen aan roken. Inmiddels zijn 100 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van roken en dit zal oplopen tot 1 miljard voor het einde van deze eeuw.
Volgens Stalin is één dode een tragedie, maar één miljoen is statistiek.
Als je niet wilt tornen aan de vrijheid om jezelf langzaam om zeep te helpen, kan je je wel afvragen of anderen daar geld aan mogen verdienen, zoals de overheid die jaarlijks 2,5 miljard euro aan accijns incasseert.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, september 2014

 

BISFENOL/BPA: plastic in ons lijf …… heel “normaal”
BPA is een van de meest geproduceerde chemicaliën ter wereld en wordt veel gebruikt bij
de verpakking van voedingsmiddelen, frisdranken en water. BPA zit in plastic en het is bekend dat
deze stof kan migreren naar het voedingsmiddel en zo door de mens opgenomen wordt. BPA kan onder invloed van warmte vrijkomen bijvoorbeeld bij steriliseren van babyflesjes of het opwarmen van kant en klaar maaltijden in een magnetron. BPA zit ook in vele witte vullingen die de tandarts gebruikt als “gezond alternatief” voor de amalgaamvullingen. Het resultaat is dat in de westerse wereld BPA bij nagenoeg iedereen in het lichaam aangetroffen kan worden. Zo heeft meer dan 90 procent van
de Amerikanen BPA in zijn of haar lichaam. BPA  wordt niet alleen opgenomen door het menselijke lichaam, maar ook doorgegeven aan de baby via de baarmoeder of via de borstvoeding.
De Canadese regering heeft in oktober 2010 BPA als giftige stof gedefinieerd. Europa heeft het gebruik van BPA bij de productie van babyflesjes vanaf maart 2011 verboden. Europa heeft het gebruik van BPA bij de productie van babyflesjes vanaf maart 2011 verboden.
BPA verstoort het menselijk hormoonstelsel (BPA is een (xeno)oestrogeen). Zelfs zwakke concentraties bisfenol A, die ruim onder het niveau liggen dat de Europese Voedselveiligheidsorganisatie EFSA als veilig beschouwt, hebben al een negatief effect op de productie van testosteron in de menselijke testes. BPA is al biologisch actief op picogramniveau en is daarmee een serieuze bedreiging voor
de vruchtbaarheid van de mens.
Als xeno-oestrogeen overprikkelt BPA het menselijk brein door stimulatie van de NMDA-receptor.
Een overprikkeld brein betekent op de lange duur altijd functieverlies en degeneratie:  depressie, ADHD, autisme, borderline, migraine, Alzheimer, Parkinson e.d.
Ook kan BPA suikerziekte, hart- en vaatziekten en leverschade veroorzaken.
Redenen genoeg om plastic uit uw leven te weren.

 


MAAGZUUR EN MAAGZUURREMMERS: INULINE

Te veel maagzuur is dikwijls goed te behandelen door de juiste voeding te kiezen, goede probiotica en een ontspannen levensstijl. Gaan klachten van de maag samen met
“allergische klachten”: kortademigheid, tranende, jeukende ogen en een jeukende huid is er sprake van histadelie: verminderde afbraak van histamine (histamine verhoogt
de maagzuurproductie). Vaak gebruikt men echter ten onrechte maagzuurremmers en worden de klachten juist veroorzaakt door een gebrek aan maagzuur.
Een enkele keer kan men niet zonder maagzuurremmers zoals omeprazol, pantoprazol e.d..

Een potentieel ernstige bijwerking van deze medicijnen is een magnesium-, kalium- en/of calciumtekort door verminderde opname in de darm met als klachten: spierkrampen, -trillingen, algemene malaise, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen. Gebruik van inuline (een voedingsvezel: fructaanvezel) activeert darmcellen en verlaagt de zuurgraad: het darmmilieu verbetert en magnesium wordt opgenomen. Indirect kan men hier ook uit afleiden hoe belangrijk een gezond darmmilieu voor onze botten is.

 

VAGINALE  AANWENDING VAN VITAMINE C ??
Verstoring van de vaginale flora (samenstelling van de bacteriën) kan vervelende klachten veroorzaken: vaginale (wit)vloed, jeuk, bloedverlies, voortijdige geboorte.
Meestal worden deze klachten door de huisarts of gynaecoloog door farmaceutische middelen behandelt. Andere mogelijkheden zijn: het versterken van de goede vaginale bacteriën of het gebruik van een vaginaal vitamine C tablet (Normaflor, 250 mg, eenmaal daags gedurende zes dagen). Vitamine C verlaagt de zuurgraad waardoor de groei van lactobacillen wordt gestimuleerd.
De normale vaginale flora bestaat hoofdzakelijk uit lactobacillen, maar ook andere bacteriën.
De lactobacillen maken melkzuur waardoor de vagina een zuur milieu heeft. Deze zuurgraad (uitgedrukt als pH) zorgt ervoor dat er een goede balans is tussen de lactobacillen en overige bacteriën. Als deze balans verstoort raakt (het milieu minder zuur wordt) krijgen de overige bacteriën de overhand.
Natuurlijk moet bij een vaginale klacht steeds als eerste aan voeding en de darmflora gedacht worden. Bovendien kan de vaginale flora verstoord worden door o.a. het wassen met zeep, het gebruik van tampons en inlegkruisjes, vaginale douche, vaginale spray, hormonale veranderingen (de pil, overgang of zwangerschap), geslachtsgemeenschap.
Vaginaal gebruik van vitamine C is eenvoudige therapie die zeker een serieuze kans gegeven mag worden. 

BENZODIAZEPINEN  GEVEN  MEER  KANS  OP  ALZHEIMER
Aan het rijtje bijwerkingen in de bijsluiter van benzodiazepinen (Serets, Temesta, Valium, Librium, Xanax), zoals slaperigheid duizeligheid, verwardheid en verhoogd valrisico, kan er nog eentje worden toegevoegd.
Het lijkt er namelijk op dat patiënten die langdurig benzodiazepinen gebruiken een verhoogd risico hebben op de ziekte van Alzheimer.
Personen ouder dan 65 jaar die de afgelopen 5 jaar benzodiazepinen hadden gebruikt, bleken 51% meer kans op deze ziekte te hebben. Bij gebruikers die minder dan 90 dagen gebruikt hadden, werd geen verhoogd risico vastgesteld; bij 3 tot 6 maanden was dit risico met 32% verhoogd en bij langer dan 6 maanden met maar
liefst 84% !

Bron: Britisch Medical Journal, september 2014

 

IS  PNEUMOKOKKENVACCINATIE  BIJ  OUDEREN  WERKELIJK  EFFECTIEF ?
DE  FABRIKANT  ZEGT  VAN  WEL, MAAR  ALS  WE  DE  CIJFERS  NAUWKEURIG  BEKIJKEN .......
Longontsteking is een gevreesd ziektebeeld. De aandoening leidt vaak tot ziekenhuisopname en soms tot overlijden. Reden om eens een goed onderzoek te doen naar de effectiviteit van een Pneumokokkenvaccinatie. Begin maart 2015 werd dit onderzoek gepubliceerd. Ruim 84.000 mensen van 65 jaar en ouder deden mee. Het lot bepaalde of de deelnemers het pneumokokkenvaccin kregen of een nepinjectie (placebo). Wat leverde het op? In de groep die het echte vaccin kreeg, werd 46% minder longontsteking gevonden. Op het eerste gezicht indrukwekkend, die 46% reductie. Maar we hebben hier te maken met een relatieve risicoreductie (een percentage), een maat die we vaak aantreffen in geneesmiddelenadvertenties vanwege het rooskleurige beeld dat het verschaft. Een realistischer beeld krijgen we als we naar de absolute aantallen kijken. Wat blijkt: in de nepgroep kregen 90 mensen een longontsteking en in de vaccinatiegroep 49. Dat komt neer op 2 per 1000 tegenover 1 per 1000. Dit betekent dat 1000 mensen eenmalig gevaccineerd moeten worden om in vier jaar één longontsteking te voorkomen. Bovendien was de sterfte ten gevolge van een longontsteking in beide groepen even groot: twee.

Bron: New England Journal of Medicine, maart 2015

 

KLEUTERS, MOBIELTJES, SLAAPPROBLEMEN

Kleuters van 5 jaar die geregeld mobiel bellen, slapen slechter dan kinderen die dat niet doen: vaker dan twee per week bellen is voldoende om slaapstoornissen en slaaptekort te veroorzaken.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2015

 

 

BIER  EN  LONGKANKER

Eén biertje per dag verlaagt het longkankerrisico met 20%, 
...........twee of meer glazen verhogen het risico met 90% ………..

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, december 2015

VEEL  KANKERMEDICIJNEN  VERGROTEN  OVERLEVING NIET
In de periode 2008-2012 keurde de Amerikaanse FDA 36 kankermedicijnen goed op basis van (minder betrouwbare indirecte) surrogaatuitkomstmaten.  Een paar jaar later hebben 31 van deze middelen (86%) een onbekend of geen effect op de totale overleving. De meeste goedgekeurde kankermedicijnen laten geen klinische verbetering zien. “Deze dure en giftige “medicijnen” verbeteren de overleving niet”, aldus twee Amerikaanse kankerspecialisten en wetenschappers.

Bron: JAMA Internal Medicine oktober 2015, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde december 2015

 

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur