Weetjes Deel 2

SOJA  EN  HOP  TEGEN  OVERGANGSKLACHTEN
Fyto-oestrogenen zijn stoffen op plantaardige basis die een oestrogeenachtige activiteit vertonen. Deze stoffen worden o.a. teruggevonden in soja en hop. Net als echte oestrogenen binden ze aan de celwand (de receptor). Door hun zwakke binding hebben ze een oestrogeen effect wanneer er geen andere oestrogenen zijn (zoals in de menopauze), maar een anti-oestrogeen effect in de aanwezigheid van meer actieve oestrogenen. Voedinssupplementen, zoals soja en hop, worden onder andere ingezet bij de behandeling van overgangsklachten. Het gebruik van deze supplementen kan resulteren in opbouw van het baarmoederslijmvlies en daarmee bloedverlies tijdens de overgang veroorzaken. Een belangrijke bijwerking om bij stil te staan.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, oktober 2012)

 

SLACHTOFFERS  DOOR  DEFECTE  KUNSTKLEP  VOOR  HET  HART
Aan het woord deze keer professor doctor Yolanda van der Graaf, adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde:
" De dragers van de Björk-Shiley-hartklep hoorden pas in 1992 dat al in 1979 duidelijk was dat het ontwerp van de klep niet goed was, maar dat de fabrikant deze klep ongehinderd was blijven verkopen. Pas in 1986, vele slachtoffers later, stopte de levering. Keer op keer herhaalt de geschiedenis zich en moeten we constateren dat veeboeren en auto- en zalmverkopers hun zaakjes beter voor elkaar hebben dan de zorgleveranciers".

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, oktober 2012) 

OPNIEUW:  ONZINNIGE  BEHANDELINGEN  IN  DE  REGULIERE  ZORG

Aan het woord Arthur de Meijer, internist / intensivist van het Deventer Ziekenhuis:
 " Er worden in ziekenhuizen steeds meer onzinnige behandelingen en onderzoeken uitgevoerd. Niemand trapt op de rem. De academici doen het omdat ze allemaal het slimste jongetje van de klas willen zijn en de vrijgevestigd artsen doen het omdat elk uurtje een factuurtje is".

(Bron: Arts en auto, november 2012)

 

VROUWEN  LAAT  GLAASJE  FRIS  BETER  STAAN ......
Aan een studie (gedurende bijna 20 jaar) namen bijna 40.000 Japanse mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 40 tot 59 jaar. Tijdens deze studie kwamen in de onderzoekspopulatie 2359 beroertes voor: 453 hartinfarcten, 859 hersenbloedingen en 1047 herseninfarcten voor. Vrouwen die bijna dagelijks frisdrank consumeerden, hadden maar liefst 83% meer kans op een herseninfarct. De frisdrankconsumptie had geen invloed op het risico van beroertes van mannen. Bij beide geslachten werd geen verband gevonden tussen de frisdrankconsumptie en het risico van hartinfarcten of hersenbloedingen.

(Bron: American Journal of Clinical Nutrition)

 

BESTE  BEHANDELING  VAN    PROSTAATKANKER  IS  GEZOND  LEVEN
Mannen bij wie prostaatkanker wordt geconstateerd, gaan aan iets anders dood. Bij behandeling van de prostaatkanker dalen noch de ziektespecifieke noch de totale sterfte. 

Deze patiënten zijn meer gebaat bij veranderingen in hun manier van leven: roken, bewegen en voeding.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2012)

 

BOF  IS  TERUG  VAN  WEG  GEWEEST
De laatste jaren worden (ook buiten Nederland) weer regelmatig bofuitbraken waargenomen, vooral onder studenten. Bof is een besmettelijke virale ziekte die wordt verspreid via druppels uit neus- en keelholte. Vaak begint bof met koorts en aspecifieke symptomen, zoals spierpijn, hoofdpijn, hoesten en algehele malaise (het lijkt wel " 'n griepje "). Kenmerkend voor bof zijn de opgezette en pijnlijke (oor)speekselklieren: patiënten klagen daarbij vaak over oorpijn en pijn bij het openen van de mond). De belangrijkste complicaties zijn: teelbalontsteking, ontsteking van de eierstok, alvleesklierontsteking en hersenvliesontsteking. Zeldzame complicaties zijn: onvruchtbaarheid, hersenontsteking, doofheid, leverontsteking, nierontsteking, gewrichtsontstekingen en hartspierontsteking. De behandeling is symptomatisch.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, november 2012)

 

PEPERMUNTOLIE  BIJ  PRIKKELBAARDARMSYNDROOM (PDS)
De medicamenteuze behandeling bij het prikkelbaardarmsyndroom (PDS) is beperkt (bulkvormers en krampstillende medikatie) en vooral gericht op symptoombestrijding. Specifieke PDS-klachten zijn: buikpijn, opgeblazen gevoel, diarree en obstipatie. Uit een grote literatuurstudie wordt geconcludeerd dat gebruik van pepermuntolie een goed en veilig alternatief is. De dosering kan varieren van 175 - 225 mg, 2 tot 3 keer per dag. Bij ongeveer 3% van de patiënten trad een bijwerking op: meestal zuurbranden.

(Bron: Huisarts en Wetenschap, januari 2013)

(P.S./ CIG: Complementair zijn meer mogelijkheden bij de behandeling van PDS: o.a. aanpassing voeding en leefwijze, verbeteren darmflora)

 

MATIG  ALCOHOLGEBRUIK:  POSITIEF  VOOR  GEZONDHEID  ?
Matig alcoholgebruik is 1 tot 2 consumpties per dag.

Positieve effecten kunnen zijn:

 • minder kans op diabetes type II,
 • gunstig effect op hart- en bloedvaten,
 • verlaagd risico op dementie: Alzheimer en vasculaire dementie.

Negatieve effecten zijn:

 • hoger risico op borstkanker,
 • hoger risico op kanker in mond- en halsgebied,
 • groot risico op beschadiging van de hersenontwikkeling van de foetus als tijdens zwangerschap of op jonge leeftijd (matig) alcohol geconsumeerd wordt. 

(Bron: Stichting Alcohol Research, januari 2013)

(P.S./CIG: Tijdens de zwangerschap niet één druppel alcohol consumeren !!)

 

LEEFWIJZE  ALS  MEDICIJN ?
Voor mensen met een chronische longaandoening (COPD) is de leefstijl een goede voorspeller van de ziektelast en verbeteringen op het gebied van leefstijl zijn soms effectiever dan welke medicatie dan ook. Als patiënten meer bewegen, gaat de kwaliteit van leven omhoog. Zij krijgen een hoger inspanningsvermogen en minder klachten.
Door de nadruk op medicamenteuze interventies lijkt het echter een weinig prominente plaats te hebben, aldus professor dr. H. Kerstjens , hoogleraar en afdelingshoofd longziekten van het UMC Groningen.

(Bron: Huisartsgeneeskunde, nummer 1, 2013)

 

NATUUR(LIJK)  NIET  ALTIJD  GEZOND !!!
Een literatuurstudie leert, dat enkele patiënten beschreven zijn met een toxisch-medicamenteuze hepatitis geïnduceerd door het gebruik van glucosamine-chondroïtine: leverontsteking ten gevolge van glucosamine-chondroïtine.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, januari 2013)

 

LEEFWIJZE  ALS  VALKUIL !
De moderne levenswijze past op geen enkele manier bij onze biologische geaardheid, aldus professor Hanno Pijl (diabetoloog Leids UMC). Er is sprake van een serieuze "mismatch": het lichaam van de 21e eeuwse mens functioneert nog volgens de oude (oer)wetten, wetten die onder de nieuwe omstandigheden desastreus zijn voor onze gezondheid. Het resultaat: allerlei chronische ziektes. 

We leven in een maatschappij die maakt dat we weinig bewegen en die het ons moeilijk maakt om gezond te leven. Het is eigenlijk te zot voor woorden, dat we miljarden investeren in geneesmiddelen voor ziektes, die makkelijk te voorkomen zijn, in plaats van iets te doen aan onze leefstijl. Negentig procent van diabetes type 2 ("ouderdomssuiker") wordt door leefstijl bepaald, stelt professor Pijl.  

De ziekte is te voorkomen door gezond eten en regelmatig bewegen. Onze gezondheidszorg bestaat nu vooral uit het repareren van de effecten van een ongezonde maatschappij.

(Bron: Uitzicht, januari 2013)

 

KINDERLEUKEMIE EN HOOGSPANNINGSLIJNEN
In internationaal wetenschappelijk onderzoek is een verhoogd risico op leukemie gevonden bij kinderen die langdurig nabij hoogspanningslijnen verblijven. Het risico om leukemie te krijgen is voor deze kinderen ongeveer

2 keer zo hoog. In de onderzoeken werd wel een statistisch significant maar geen oorzakelijk verband gevonden, omdat er geen aanwijzingen zijn voor een biologisch mechanisme.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maart 2013)

Toelichting: Door onderzoek is vast gesteld, dat bij kinderen die langdurig onder hoogspanningslijnen wonen, 100% meer gevallen van leukemie voorkomt. Echter omdat men niet begrijpt hoe dat kan (het biologisch mechanisme), wordt deze relatie als niet relevant geduid. Echter in 2007 meldde hoogleraar mileukunde
L. Reijnders, dat electromagnetische velden een significant hebben op het vóórkomen van vrije radicalen (agressieve moleculen), die tot veranderingen kunnen leiden van het erfelijk materiaal (DNA).

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, mei 2007).

 

HERPESVIRUS
Koortsblaasjes, waterpokken, gordelroos, klierkoorts (Pfeiffer) en CMV worden allemaal veroorzaakt door een welbepaalde type van Herpesvirus. Na behandeling verdwijnen de symptomen, maar blijft het virus onder een inactieve vorm sluimeren in ons lichaam. Een verlaagde weerstand, het tekort aan bepaalde vitaminen en/of mineralen, stress, vermoeidheid, verkeerde voeding, gebrek aan lichaamsbeweging (kortom: de moderne leefstijl) ... kan het virus opnieuw aanzetten, waardoor klachten recidiveren. Verandering van leefstijl is de allerbelangrijkste remedie Voorkom deze aanvallen door je dagelijkse voeding te voorzien van L-lysine en extra vitamine C (ascorbaat poeder).

 

EERHERSTEL VOOR TEERZALF
Al ver voor onze jaartelling werd teer gebruikt bij huidklachten. Tegenwoordig staat teerzalf, letterlijk en figuurlijk, in een kwade reuk. Ten onrechte, zeggen onderzoekers van het UMC St Radboud. Teer (rijk aan het zwavelrijke ichthammol) werkt bacterie- en schimmeldodend en stimuleert de aanmaak van de hoornlaag. Dit maakt de huid minder kwetsbaar en remt het ontstekingsproces.Teer doorbreekt de vicieuze cirkel van chronische ontsteking waardoor herstel kan optreden.

(Bron: Ellen van den Bogaard, UMC St Radboud, 2013)

 

ANTIBIOTICA  BIJ  LAGE  LUCHTWEGINFECTIES ?
80% van alle luchtweginfecties is een acute bronchitis die zonder antibiotica geneest;
80% van alle patiënten met een acute bronchitis krijgt antibiotica;
In 60% van de gevallen wordt onnodig antibiotica voorgeschreven.

Hoe kan men dit voorkomen, dan wel beperken ?

De CRP-test kan hierbij van grote waarde zijn (CRP is een ontstekingsmarker in het bloed):

is de CRP lager dan 20: geen antibiotica nodig,
is de CRP tussen 20 en 100: alleen antibiotica gebruiken als klachten niet afnemen (antibiotica naar behoefte),
is de CRP hoger dan 100: antibiotica zijn absoluut noodzakelijk.

Vraag dus om een CRP-test bij de huisarts: niet duur, uitslag nog dezelfde dag.

(Bron: Spreekuur Huisartsgeneeskunde, nr. 2 – 2-13)

 

MOTHERS  KISS
Kinderen stoppen tijdens het spelen nogal eens een kraaltje of andere kleine voorwerpen in hun neus (mond of oren).

De mother's kiss is een veilige, effectieve manier om een voorwerp uit de neus van een jong kind te verwijderen:

 • de moeder plaatst de mond stevig over de mond van het kind,
 • het niet-verstopte neusgat wordt dicht gehouden,
 • moeder blaast kort lucht in de mond van het kind.

Daardoor stroomt lucht via de neuskeelholte naar het verstopte neusgat. Bij succes schiet het voorwerp los.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, februari 2-13)

 

MACULADEGENERATIE
Bij de behandeling van maculadegeneratie moet je onderscheid maken tussen de droge en de natte vorm.

De droge vorm begint met "Drusen" is het gevolg van een sluimerende ontsteking (low grade inflammation).
behandelingsmogelijkheden zijn dan beperkt:

 • opsporen en behandelen van de sluimerende ontsteking(en),
 • luteine, zeanthine, astaxanthine, vitamine C, zink en resveratrol.

Bij de natte vorm is er sprake van vaatnieuwvorming ter plaatse van de macula op/in het netvlies.

De behandeling kan zijn haaienleverolie, vitamine D en darmreiniging (datmtoxinen stimuleren via VEGF de vaatnieuwvorming) kunnen een ondersteuning zijn.

 

ZOEK  DE  LACH
Wie lachend door het leven gaat, werkt daarmee ongemerkt aan z’n gezondheid. Bij lachen komen endorfinen vrij. Die verlagen de bloeddruk en verminderen stress en pijn. Ook goed gezelschap heeft dit effect. Mensen met goede sociale contacten hebben aantoonbaar minder kans op hart- en vaatziekten. Ook bij wie deze ziekten al heeft, geeft emotionele steun een positief effect. Het zorgt voor een lagere hartslag, minder stress en betere immuunreacties. Dit effect is ook bij borstkankerpatiënten aangetoond.

(Bron: Consumentenbond, februari 2-13)

 

OORSUIZEN
Oorsuizen of tinnitus wordt door veel patiënten ervaren als het horen van een continue sis-, brom – of fluitgeluid aanwezig in één of de beide oren, terwijl het geluid niet door anderen wordt waargenomen. Het “fantoomgeluid” vindt zijn oorsprong eerder door een overactief hersengedeelte, die continue signalen stuurt naar het gehoorgebied in de hersenen, dan in het gehoororgaan zoals men oorspronkelijk dacht.
Naast keukenzout, cafeïne en alcohol kan het oorsuizen ook versterkt worden door mononatrium glutamaat (MSG), een smaakversterker o.a. aanwezig in Chinese voeding, ingeblikte groenten en soepen alsook in industrieel verwerkt vlees.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de mogelijke neurotoxiciteit veroorzaakt door MSG wordt verholpen met het toedienen van taurine. Taurine werkt kalmerend als een neurotransmitter in onze hersenen (samen met glycine en GABA). Taurine heeft een anticonvulsief effect op overmatige hersenactiviteit. M.a.w. taurine treedt dus op als neurotransmitter, neuronale beschermer en regulator van de intracellulaire calciumflux in ons centraal zenuwstelsel.

 

BIOLOGISCH VOEDSEL: WAT ZIJN DE VOORDELEN ?
Gezondheidseffecten van biologisch voedsel zijn:
* betere weerstand (50%),
* fitter en energieker (27%),
* positief effect op psychisch welbevinden (22%),
* betere werking van de spijsvertering (17%),
* betere conditie van huid, haar en/of nagels (13%),
* minder allergische klachten (10%).

(Bron: Publicatie Louis Bolk Instituut, 2010) 

WIJSHEID  UIT  DE  OERTIJD

De moderne definitie van gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar de capaciteit om je aan te passen aan nieuwe uitdagingen.
Het is zaak om ons lichaam op verschillende manieren uit te dagen, zodat het alert blijft. Dat kun je doen door het aanbieden van verschillende prikkels: dat gebeurt automatisch als je gezond en gevarieerd eet en leeft. In de oertijd paste je je aan de jaargetijde, de kou, het gebrek aan voedsel aan. Lange perioden van schaarste werden afgewisseld met korte perioden van overvloed. Het lichaam werd continu uitgedaagd om de juiste respons te geven. Nu is het continu “feest” (overvloed). Daar kan ons lichaam veel minder goed tegen, getuige alle welvaartsziekten. Dus eigenlijk moeten wij weer snel leren, dat overdaad schaadt en minder beter is voor onze gezondheid.


(Bron: Professor Dr. Michael Müller, hoogleraar voeding, metabolisme en genomics aan de Uiniversiteit van Wageningen, maart 2013)

 

L-THEANINE :  EEN BIJZONDER  AMINOZUUR
L-theanine is een aminozuur dat vooral bekend staat om zijn kalmerende werking. Het verhoogt de activiteit van de neurotransmitters serotonine, dopamine en GABA in de hersenen. Het geeft ontspanning en vermindert stress en angst. L-theanine heeft een meditatie-effect, het verhoogt de activiteit van alfa-golven in de hersenen. Alfa-golven zijn verantwoordelijk voor relaxatie, ze worden ook geactiveerd door meditatie. Suppletie met L-theanine veroorzaakt een ontspannen, maar alerte gemoedstoestand, zonder verdovend effect. Deze ontspanning begint ongeveer 40 minuten na inname. Het is ideaal voor mensen die overdag moeite hebben om zich te concentreren.
L-theanine beschermt ook tegen neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.
Het voorkomt schade aan de zenuwcellen door neurotoxines die de ziekte van Parkinson veroorzaken en het remt de opstapeling van amyloïd-bèta, de plaquevorming die men ziet bij de ziekte van Alzheimer. Het verhindert het afsterven van hersencellen als gevolg van deze plaquevorming.
L-theanine verhoogt de immuniteit en beschermt tegen griep en verkoudheid. Vooral in combinatie met het aminozuur L-cysteïne. De twee samen verhogen de aanmaak van antilichamen tegen het griepvirus.
L-theanine verhoogt bovendien de werking van bepaalde immuuncellen (T-cellen), die het lichaam beschermen tegen virussen, bacteriën en kankercellen.
L-theanine suppletie maakt kankercellen gevoeliger voor chemotherapeutische medicijnen, zoals doxorubicine en cisplatine, en het beschermt gezonde cellen tegen beschadiging door deze cytostatica (giftige celdodende stoffen).
Ondertussen heeft men ook ontdekt dat L-theanine het verslavend effect van nicotine tegenwerkt en de ontwenningsverschijnselen van morfine vermindert. Het vermindert angst, spanning, prikkelbaarheid, gespannen spieren en beven. Het werkt heel snel en het effect blijft ongeveer 2,5 uur aanhouden

 

PROBIOTICA ALS PREVENTIE TEGEN URINEWEGINFECTIES
Postmenopauzale vrouwen hebben minder vaginale lactobacillen en daardoor
een grotere kans op vaginale besmetting met de E. Coli bacil, die op zijn beurt meestal de veroorzaker is van een urineweginfectie. Uit een wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat telkens terugkerende (recidiverende) urineweginfecties evengoed te voorkomen zijn met een mengsel van lactobacillen dan met het chronisch gebruik van co-trimoxazol (een antibioticum). In de groep die antibiotica gebruikt, zag men een aanzienlijke toename van resistentie van de E. Coli-bacterie, terwijl dit in de lactobacillen-groep niet werd waargenomen.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, februari 2013) 

LIGHT ?
Dat je niet afvalt van lightdrank is al langer bekend, maar nu blijkt dat je er ook nog eens depressief van kunt worden.Het blijkt dat personen die meer dan vier glazen lightdrank per dag consumeren meer kans hebben depressief te worden.
De kunstmatige zoetstoffen (zoals aspartaam) verstoren onze hersenstofwisseling, waardoor belangrijke hormonen als serotonine, oxytocine, dopamine en endorfine minder worden aangemaakt.

(Bron: website Menshealth)

 

GENEZEN MET KRUIDEN IN DE KEUKEN ?
Veel (vooral) chronische ziektebeelden worden veroorzaakt en onderhouden door “een stille sluimerende ontsteking” (low grade inflammation). Bij dit proces ontstaan ontstekingsstoffen, die op de lange termijn cel- en orgaanschade veroorzaken. De “stille ontsteking” is de grootste epidemie, die de mensheid teistert (naast geestelijke verarming en verarming van de voeding: hetgeen elkaar versterkt). Op basis van wetenschappelijke experimenten blijkt dat geelwortel, knoflook, koriander, rozemarijn, salie en tijm (in hoeveelheden die bij het koken worden gebruikt) een duidelijke afname veroorzaken van ontstekingsstoffen zoals interleukine-8
en TNF-alfa.
Diegenen die lijden aan chronische kwalen kan het gebruik van deze kruiden zeer aanbevolen worden.

 

ALZHEIMER  EN  VOEDING …..
Personen die veel koolhydraten eten, hebben bijna tweemaal zoveel kans op de ziekte van Alzheimer.Koolhydraatrijke voeding leidt tot verhoogde suikerspiegels in het bloed: dit wordt door ons lichaam als stress ervaren met als gevolg dat ongewenste ontstekingsstoffen worden aangemaakt. Deze ontstekingsstoffen leiden op langere termijn tot cel- en orgaanschade, b.v. het brein. Een gezonde voeding rijk aan gezonde eiwitten (biologisch vlees, eieren en matig vette vis), gezonde vetten (rijstolie, kokosvet om in te bakken en braden; koolzaadolie, olijfolie, walnotenolie om koud toe te voegen) en koolhydraatarm verkleinen de kans op deze (en andere) ziekte(s).  

GIF(DAMPEN) IN HUIS
Al staan de kranten vol van zure regen en giftige uitlaatgassen, de kwaliteit van de lucht die wij binnen (thuis en op werk) is voor ons welzijn van veel groter belang. Binnenshuis zijn een aantal bronnen aan te wijzen:
· (passief) roken (cadmium, radon),
· oplosmiddelen en zware metalen in verf (lood, kwik, cadmium, chroom, arseen),
· oplosmiddelen, geur- en kleurstoffen, conserveermiddelen, weekmakers in schoonmaakartikelen, · formaldehyde uit spaanplaat, triplex, multiplex,
· asbest- en andere (glas- en steenwol) vezels,
· radongas uit gips(platen),
· insecticiden en pesticiden in meubilair, vloerbedekking, gordijnen, maar ook kleding,
· hout-, steen- en kunststof met name gevormd tijdens klussen: fijnstof kan de bloed-long-barrière passeren en komt zo direct in onze bloedbaan,
· kopieermachine.

Wat kun je hier aan doen ?
· stoppen met (passief) roken,
· ventileren, vooral belangrijk in de energiezuinige woningen,
· luchtzuiveraar,
· luchtzuivering door kamerplanten: lepelplant of vaantjesplant, palmplanten, hedera,, krulvaren, zink- of blauwvaren, geranium, Ficus elastica, chlorofytum, moederplantje, magnesia, drakeboom, chrysant, gerbera
(o.a. onderzocht door NASA). 

CHOLESTEROL VERLAGEN: POLYPIL OF TOCH ANDERS ?
Het is berekend dat het gebruik van de polypil (bloeddrukverlager, cholesterolverlager en bloedverdunnner) door iedereen boven de 55 jaar een afname van hart- en vaatziekten met 80% kan opleveren.
CIG: Over bijwerkingen wordt "voor het gemak" níet gesproken.
In Finland denken ze daar anders over. Met een nationale aanpak ingevoerd in 1970, bestaande uit onderwijs over voeding, bewegen en roken en uit afspraken met de voedingsindustrie, werd bereikt dat de gemiddelde zoutinname daalde (wij consumeren dagelijks gemiddeld tweemaal de aanbevolen hoeveelheid zout),
de gemiddelde bloeddruk daalde, het roken afnam en de sterfte aan hart- en vaatziekten afnam met 80%.
CIG: Deze aanpak kent géén bijwerkingen.

(Bron: NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde, mei 2013).

 

BASISCH WATER
Water maakt al het leven mogelijk, ook dat van de mens. Water is een van de meest raadselachtige stoffen op deze aarde. Wetenschappers ontdekken echter steeds meer nieuwe verbazingwekkende feiten over water. Naast de universiteit Wageningen doet vooral professor dr. Sanetaka Shirahata (Kyushu Universiteit Japan) veel onderzoek over dit onderwerp.
De mens is een grote plens water gewikkeld in huid. Water bestaat uit watermoleculen, H2O. Als de watermoleculen worden gesplitst ontstaat het waterstofion (H+) en het hydroxyde-ion (OH-). Vaak zijn er meer H+ ionen in het water dan OH-: het water is dan zuur. Overwegen de OH- ionen is het water basisch. Het drinken van basisch water is gezondheidsbevorderend aangezien: 

· basisch water sterk antioxyderend is: het heeft een ORP (Oxydatie Reductie Potentiaal) van ongeveer -500 mV, dit houdt in dat het drinken van basisch water een neutraliserend effect heeft op vrije radicalen (agressieve moleculen) in het lichaam;

· basisch water het lichaam aanzet tot productie van bicarbonaat, waardoor de buffercapaciteit van zuren toeneemt en de kans op verzuring vermindert.

Voor maximale gezondheidseffecten dient de zuurgraad van water (pH) ongeveer 9 te zijn.
Zuur water (pH lager dan 7) heeft desinfecterende kwaliteiten. 

BRUIN VETWEEFSEL
Recentelijk is ontdekt dat het vetweefsel van de mens onderverdeeld kan worden in het nuttige bruine vet en het schadelijke witte vet. Bruin vet verbrandt triglyceriden en suiker, waarbij de gevormde energie omgezet wordt in warmte. De primaire functie van bruin vet is het voorkomen van een te sterke daling van de lichaamstemperatuur (‘non-shivering thermogenesis’). Voor pasgeborenen is deze functie extra belangrijk omdat zij over weinig spiermassa beschikken en hiermee een lage ‘rilcapaciteit’ hebben. De hoeveelheid bruin vet neemt af na de pubertijd. Door het vermogen vet en suiker te kunnen verbranden, speelt bruin vet een belangrijke rol bij het voorkomen van overgewicht, suikerziekte en een verstoord vetprofiel in het bloed.
Bruin vet wordt geactiveerd door:
· noradrenaline: iedere bruine vetcel wordt aangestuurd door een sympathische zenuwcel, de belangrijkste stimulator van deze zenuwcel is koude;
· schildklierhormoon T3.
Bruin vet wordt extra aangemaakt door:
· kou,
· PPAR-gamma agonisten, die tevens wit vet kunnen omzetten in bruin vet (‘bruinen’).

(Universiteit Leiden, universiteit Maastricht – mei 2013)

CIG: Reguliere PPAR-gamma agonisten hebben veel bijwerkingen en zijn daardoor niet echt aantrekkelijk. Omega 3 (het beste in de fosfolipidenvorm – krillolie) is een natuurlijke PPAR-gamma agonist.

 

VITAMINE K EN BOTGEZONDHEID
Nieuw Nederlands onderzoek toont aan dat natuurlijk vitamine K2 botverlies voorkomt en botsterkte verbetert bij postmenopauzale vrouwen. In het toonaangevende tijdschrift Osteoporosis International zijn de resultaten van
het vitamine K onderzoek gepubliceerd.Vitamine K (in een dosis van 180 mg daags) geeft een duidelijke daling van leeftijdsgebonden verlies van botmassa (osteoporose) en zelfs een verbetering van de botsterkte.

(Universiteit Maastricht, maart 2013)

CIG: Vitamine K niet gebruiken in kombinatie met bloedverdunners !

 

ADHD: OMEGA3/6 KOMBINATIE EFFECTIEF
Omega3-vetzuren uit visolie of krillolie (EPA en DHA) vervullen belangrijke functies in de hersenen en kunnen daardoor gedrag, gemoedsstemming en verstandelijke functies (gunstig) beïnvloeden. Een groot onderzoek onder kinderen met het label ADHD toont de daling van ADHD symptomen bij gebruik van Ritalin en een omega3/6 kombinatie: respectievelijk een verbetering van 78% en 59%. Omega3 alléén geeft een verbetering van 31%.
Kombinatie van Ritalin met een omega3/6 kombinatie vermindert de bijwerkingen van Ritalin, zoals gewichtsverlies, verminderde eetlust en angsten.

NB!: In Frankrijk wordt helemaal níet met medikatie gewerkt, wél met psychosociale interventie bij kind en gezin.

 

ADERVERKALKING EN KANKER: HOE DAT ZO ??
Aderverkalking bevordert het ontstaan én de verspreiding van kankercellen. Aderverkalking ontstaat als de beschermlaag van de vaatwand (glycocalix) beschadigd wordt, b.v. door overmatig keukenzout, hoge suikerspiegel (suikerziekte), roken en sluimerende ontstekingen (darm, lever, tonsillen, sinussen, tanden).
Alleen dán is het mogelijk dat witte bloedcellen én cholesterol (en dan is alléén het kleine cholesterol belangrijk: small dens LDL) de vaatwand binnen dringen en uiteindelijk de verkalking in de vaatwand veroorzaken.
Een vaatwand mét aderverkalking activeert bloedplaatjes, waarbij prostaglandine E2 (PGE2) en NF-kappaB (NFkB) ontstaan en dat zijn vervelende stofjes. 

PGE2 veroorzaakt ontstekingen in het lichaam (reuma, COPD e.d.) evenals zenuwschade (Alzheimer, Parkinson) en, samen met NFkB, is het in staat de ontwikkeling van kankercellen te bevorderen én de verspreiding ervan (metastase). Zijn kankercellen verspreid door het lichaam (metastasen) wordt de overlevingskans van kanker vele malen kleiner.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, mei 2013)

(CIG: Bloeddruk en hartfilm geven pas in een laat stadium van aderverkalking afwijkende waarden.
De arteriograph-meting, waarbij de vaatwandelasticiteit wordt gemeten, is de meest gevoelige meetmethode op het gebied van vaataandoeningen en kan al de éérste veranderingen waarnemen.? 

ANTIBIOTICA ? GEBRUIK ZE VERSTANDIG !
Soms lukt het niet een antibioticakuur te omzeilen.
Wat kun je doen om de kuur zo effectief mogelijk te laten zijn met zo min mogelijk bijwerkingen ?
· gebruik ook kurkuma longa en EGCG afwisselend: zij zijn sterk antimicrobieel (ondersteunen
dus het antibioticum), zijn sterke antioxydanten en bouwen ontstekingsstoffen af (ontsteking geneest gemakkelijker);
· gebruik een breed probioticum ná (bij diarree tijdens) de kuur om de darmflora weer op te bouwen;
· matig eten: schaarste versterkt uw weerstand;
· gebruik geneeskrachtige kruiden: knoflook, fenegriek, oregano, komijn, rozemarijn, gember,
zij ondersteunen het antibioticum;
· veel drinken: water, kruidenthee (leverthee): ondersteuning van uw ontgifting;
· ontspannen lichaamsbeweging (wandelen in huis of de tuin), géén (!!) sport;
· zorg voor voldoende goede slaap, rust: bevordert herstel;
· een veel voorgeschreven antibioticum ‘doxycycline’ mag niet gekombineerd worden met magnesium-, calcium-, zink- en ijzerpreparaten: deze mineralen remmen de opname van het antibioticum in de darm (check je supplementen);
· altijd (tenzij ernstige bijwerkingen) de kuur afmaken !!

Mijn ervaring (30 jaar integrale geneeskunde) leert, dat zelden bijwerkingen optreden en de aandoening goed geneest. Als het moet ................ doe het dan goed.

 

GLUCOSE VERZADIGT, FRUCTOSE NIET
Anders dan glucose lijkt fructose niet de hersengebieden aan te spreken die een gevoel van verzadiging moeten geven. Dit is gebleken uit een onderzoek met de MRI-scan waarmee de doorbloeding van verschillende hersengebieden kan worden gemeten. Consumptie van glucose stimuleert de doorbloeding van de hersengebieden van beloning en bevrediging (insula en striatum). Fructose doet dat niet, waardoor geen gevoel van verzadiging ontstaat. Een verband tussen het toenemende gebruik van fructose sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw en de gelijktijdige toename van zwaarlijvigheid kan hiermee verklaard worden.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Yale University maart 2013)

 

HARTZWAKTE EN COENZYM Q10
Uit groot onderzoek is gebleken dat mensen met een zwak hart (decompensatio cordis) baat kunnen hebben bij gebruik van coenzym Q10. Patiënten gebruikten driemaal daags 100 mg Q10: na twee jaar hadden zij 50% minder complicaties aan hart- en bloedvaten ervaren dan de placebogroep.
Bovendien bleek de sterfte en het aantal opnames in een ziekenhuis duidelijk verminderd. NT-proBNP (een biologische marker voor hartzwakte) was door het gebruik van coenzym Q10 eveneens verlaagd. Professor Svend Aage Mortenson van de Universiteit Kopenhagen concludeert, dat coenzym Q10 naast het gebruik van ACE-remmers en bètablokkers aan de standaardtherapie van hartzwakte moet worden toegevoegd. Statines (cholesterolverlagers) worden ook vaak ingezet bij de behandeling van hartzwakte; deze medicijnen kunnen het Q10 gehalte in de cel met 40% verlagen. Gezien het bovenstaande is dit een zeer ongewenste bijwerking.
Coenzym Q10 wordt door het lichaam geproduceerd en komt in alle lichaamscellen (ubiquinon) voor en speelt een belangrijke rol bij de celademhaling waar voeding en zuurstof wordt omgezet in ATP.

(Bron: S.A Mortenson, A. Kumar, P. Dolliner et al, congres Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, 27 mei 2013)

 

HARTZWAKTE EN DE ANDROPAUSE
Uit onderzoek van professor Tkaczyszyn (universiteit Wroclaw, Polen) blijkt dat hartzwakte de hormoonhuishouding van de man dusdanig verstoord, dat minder anabole hormonen worden aangemaakt en andropausale klachten (’andropause’) eerder manifest wordt. De klachten die hierbij horen zijn:
· sexueel: erectiele dysfunctie, verminderde libido, minder schaambeharing,
· psychisch: depressieve stemming, angstig, stressgevoelig,
· somato-vegetatief: slaapstoornissen, transpiratie, spier- en gewrichtsklachten.

Een verzwakt hart verhoogt de kans op andropausale klachten met 400%. Verder onderzoek kan aantonen of hormoonsubstitutie in deze situatie een meerwaarde heeft.
Hartzwakte is géén aandoening die alléén op oude leeftijd voorkomt: ook op jonge leeftijd kan hartzwakte ontstaan b.v. tengevolge van hartinfarct, hoge bloeddruk, roken, suikerziekte.

(Bron: M. Tkaczyszyn, K. Nega, M. Lopuszanska, congres Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, 25 mei 2013)

 

GEBRUIK VAN PROBIOTICA GUNSTIG EFFECT OP VITAMINE D SPIEGEL
Laag vitamine D is een risicofactor voor botontkalking, hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker. Gedurende een onderzoek van negen weken aan de universiteit van St. Montreal met het probioticum L. reuteri bleek het serum hydroxyvitamine D met 25% gestegen te zijn. Dit is het eerste onderzoek dat een gunstige invloed laat zien van een probioticum op de vitamine D spiegel.

Bron; Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, april 2013; Jones, M.L et al.

 

OMEGA 3 ZINVOL VOOR ROKERS
Griekse onderzoekers van de universiteit van Athene hebben het effect van omega3 (2 gram daags) bij rokers bekeken. Als parameters kozen zij voor de Aix (vaatwandweerstand), de PWV (vaatwandstijfheid), TNF-alfa, interleukine-6 (IL-6) en plasminogeen-activator-inhibitor (PAI-1). Vergeleken met een placebogroep bleek na twaalf weken (al) een duidelijke afname te bestaan van de Aix en PWV: dat wijst op gezondere vaten (verbetering endotheelfunctie, vaatwand). Ook de ontstekingsparameters TNF-alfa en IL-6 waren verlaagd: een lagere ontstekingsactiviteit duidt altijd op een betere gezondheid.
PAI-1 is een maat voor trombose-neiging: ook deze was na twaalf weken verbeterd, in dit geval verhoogd dus minder kans op trombose.

(Bron: International Journal of Cardiology, juni 2013: Siasos,G et al)

CIG: Aix en PWV zijn parameters die d.m.v. een Arteriograph-meting eenvoudig te constateren zijn en al in een vroeg stadium vaatschade kunnen aantonen.

 

GLUTENSENSITIVITEIT
Twee grote studies wijzen op het bestaan van een glutensensitiviteit naast de reeds bekende glutenallergie en de glutenintolerantie.
Een mogelijke verklaring van een glutensensitiviteit komt uit een recente studie waarin werd aangetoond dat alfa-amylase-trypsineremmers (AATR) het immuunsysteem in de darm rechtstreeks kunnen activeren. AATR zijn moleculen die van nature in granen voorkomen en die betrokken zijn bij de bescherming tegen insecten, parasieten, schimmels en bacteriën. Moleculen uit de groep AATR zijn ook verantwoordelijk voor het ontstaan van bakkersastma. AATR activeren het immuunsysteem door directe activatie van immuuncellen in de darm (waardoor snelle lichamelijke reacties mogelijk zijn). Door de lokale ontstekingsreactie ontstaat een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmbarrière waardoor toxische moleculen gemakkelijk de bloedbaan kunnen bereiken en de immuunreactie nog verder wordt aangewakkerd.
Door graanveredeling is de hoeveelheid AATR in granen de afgelopen decennia sterk toegenomen, wat mogelijk de sterk toegenomen glutenonverdraaglijkheid verklaart.

(Bron: Dr. Bouma, MDL-arts VU medisch centrum Amsterdam, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, juni 2013)

 

OMEGA XL  ZINVOL  BIJ  COPD
Twintig COPD-patiënten werden gevolgd tijdens het gebruik van het groenlipmosselextract Lyprinol® en vergeleken met een placebogroep. Als parameters gebruikte men longfunctietests, COPD symptomen, ontstekingsmarkers en gebruik van noodmedikatie voor een astma-aanval (aanval van kortademigheid).
Alle parameters lieten al na vijf weken een duidelijke verbetering zien: betere longfunctie, minder klachten, minder ontstekingsmarkers en minder gebruik van noodmedikatie.

(Bron: Respiratory Medicine, mei 2013: Mickleborough, T.D et al.) 

EGCG / GROENE THEE BIJ AUTO-IMMUUNZIEKTEN
Colitis ulcerosa en morbus Crohn zijn ernstige veel voorkomende darmontstekingen, die gebaseerd zijn op een auto-immuunstoornis. IL-10 heeft een regulerend effect op het immuunsysteem en kan derhalve de balans herstellen. EGCG (de werkzame stof in groene thee) stimuleert IL-10 en daarmee het herstel van het immuunsysteem. Uit onderzoek aan de Kentucky Universiteit blijkt dat EGCG even effectief is als het reguliere medicijn sulfasalazine: ontstekingsparameters als TNF-alfa, IL-6 en amyloid A verbeterden significant.

(Bron: Frontiers in immunology, juni 2013; Oz H.S. et al, Kentucky University USA) 

VITAMINE D EN HOGE BLOEDDRUK
Uit een groot onderzoek van Dr. Vimal Karani blijkt, dat vitamine D een zeer belangrijke invloed uitoefent op de gezondheid van hart- en bloedvaten.
Rondom dit thema zijn tot nu toe allerlei controversiële uitspraken gedaan. Dr. Karani van de University College London heeft 35 studies en daarmee 155.000 proefpersonen verzameld uit Europa en Noord-Amerika.
Wat blijkt ? Bij iedere 10% stijging van het vitamine D-gehalte zag hij een verlaging met 8,1% van het risico op hoge bloeddruk. Deze gegevens heeft hij onlangs getoond op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Human Genetics.

(Bron: Annual conference European Society of Human Genetics, 11 juni 2013, Dr. V. Karani – University College London) 

SALMONELLA …………….
Door de steeds intensievere veehouderij in Nederland is de incidentie van salmonella-besmetting de laatste jaren sterk toegenomen; daarmee is ook de kans op (ernstige) complicaties toegenomen. De voornaamste bronnen voor infectie bij de mens zijn besmet vlees en eieren (goed doorbakken vlees en eieren eten is dan ook de belangrijkste preventieregel). Bij een lage infectiedosis kan het maagzuur de bacterie inactiveren (dit is één van de fysiologische functies van maagzuur: antimicrobiële barrière), terwijl bij een hoge infectiedosis de bacteriën het weefsel kunnen binnendringen. Slikt u maagzuurremmers (ook wel liefdevol ‘maagbeschermers’ genoemd) dan bent u dús kwetsbaar. Meestal zijn de klachten gering: misselijk, braken, diarree, maar lukt het de bacterie het weefsel diep te penetreren dan kan bloedvergiftiging (sepsis) en darmperforatie het gevolg zijn: levensgevaarlijk dus. Geniet van uw barbecue, maar doe het voorzichtig.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,,juni 2013: T. van Vuuren et al.)

 

CRANBERRY ………………..
Onderzoekers aan de Braziliaanse Philadelphia universiteit hebben geconstateerd dat zuivere (niet gezoet) cranberries een zeer hoge voedingswaarde hebben en daardoor bij de behandeling en preventie van diverse aandoeningen kan worden ingezet. Cranberries hebben namelijk de eigenschap adinopectine te verlagen en daarmee de insulinegevoeligheid te vergroten, foliumzuur te verhogen, homocysteine en daarmee het risico op hart- en vaataandoeningen te verlagen. Ook verlagen zij ontstekingsparameters zoals TNF-alfa, IL-1, IL-6 en verminderen zij lipide- en proteine-oxydatie, waardoor de ontstekingsactiviteit in het lichaam verlaagd wordt.
Verhoogde ontstekingsactiviteit staat aan de basis van het merendeel van de chronische aandoeningen !

(Bron: British Journal of Nutrition, juni 2013: Reduced-energy cranberry juice increases folic acid and adinopectin and reduces homocysteine and oxydative stress in patients with the metabolic syndrme, T.N Simao et al)

 

PON – GENEN ……………..
PON-genen worden ook wel de ‘levenselexir-genen’ genoemd, omdat zij enzymen (para-oxonasen) produceren, die een zeer sterke antioxydant-werking hebben.
Zij zijn daardoor in staat om sluimerende infecties (dé pandemie van deze tijd) tegen te gaan. PON-genen stimuleren het goede cholesterol HDL, verlagen het slechte cholesterol LDL, werken sterk ontgiftend en verbeteren de stress-respons. Para-oxynasen kunnen (evenals vitamine K) aderverkalking terugdringen, zodat de vaten weer soepel worden. Mooi toch !
Resveratrol, astaxanthine, quercetine, granaatappelextract activeert PON-activiteit.
De statines (cholesterolverlagers) verlagen de PON-activiteit.

 

OMEGA3 EN GEDRAGSSTOORNISSEN
Omega3-vetzuren (vooral het DHA-zuur) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een goede fysieke gezondheid en speciaal bij de ontwikkeling van een gezonde, sterke hersenstofwissling. Lage bloedspiegels van omega3 is geassocieerd met ADHD en gerelateerde gedrag- en leerproblemen. Ook het nut van suppletie van omega3 in deze situatie is al eerder aangetoond.
De universiteit van Oxford heeft 493 schoolgaande kinderen tussen 7-9 jaar met beperkte leesprestaties onderzocht. Een lage DHA-spiegel was duidelijk gerelateerd aan beperkte leesprestaties en leergeheugen. Tevens werd in deze groep meer emotionele labiliteit en ongewenst gedrag in de thuissituatie vastgesteld.
De westerse keefstijl gaat over het algemeen gepaard met een overschot aan omega6 en een tekort aan omega3. Dit onderzoek toont het belang van omega3 in situaties van ADHD, autisme en dyslexie (beperkte leesprestaties).

(Bron: P. Montgommery et al, universiteit Oxford werkgroep Evidence-Based Intervention, juni 2013) 

CARIES, MONDBACTERIEN EN ZO ……………….
Caries is een demineralisatieproces van het tandweefsel t.g.v. zuren die uitgescheiden worden door bepaalde bacteriën (voornamelijk Streptococcus mutans en Lactobacillus in tandplaque). Door de zuren daalt de zuurgraad in de mond en neemt de oplosbaarheid van het hydroxyapatiet (hét mineraal van tandglazuur) toe en zal het oplossen met een “gaatje” als gevolg. Zuur voedsel (fruitsappen) kan direct demineralisatie veroorzaken. Tanden hebben een afweermechanisme (door het dichten van dentinekanaaltjes), maar bij lange en frequente zuuraanvallen (snoepen, zuur voedsel) is deze ontoereikend.

Een gezonde darmflora, probiotica (evenals speeksel) vormen een natuurlijk verdedigingsmechanisme: zij kunnen zuurvormende bacteriën neutraliseren. Opnieuw een reden om voor een goede darmgezondheid te zorgen. Ook knoflook, curcumine en colloidaal zilver hebben sterke antibiotische eigenschappen en hebben hun waarde bij het behoud of herstel van een gezonde mondflora bewezen. Ook schijnt er een effectieve “probiotische tandpasta” te bestaan. (J. Jose e.a.).
Gevaarlijke mondbacteriën (zoals de Streptococcus mutans) kunnen echter ook betrokken zijn bij ernstige systemische (op afstand, buiten de mond) komplicaties, zoals:
• hart- en vaatziekten: aderverkalking, hart- of herseninfarct, longembolie, TIA e.d.,
• rheumatoide arthritis,
• darminfecties,
• dikke darmkanker, maagkanker,
• luchtweginfecties,
• gestoord verloop zwangerschap.

Dus: • goed poetsen,
• niet/weinig snoepen,
• beperk fruitsappen, kombineer met noten,
• goed kauwen: speeksel beschermt tegen cariës.

(Bron : P. Hu e.a., Applied Biochemical Biotechnology, juli 2013,
B. Houshman e.a., Indian Journal of Dental Research, januari 2013,
M. DiGiulio e.a., Pharmacy werkgroep universiteit Chiti, juni 2013,
J. Jose e.a., American Journal of Orthodontic and Dentofascial Orthopedy, juli 2013,
Y. Hau e.a., Dental Research, juni 2013) 

VALLEN, MAAR NIET MEER OPSTAAN EN VITAMINE D !
In een Nederlandse studie (E. Sohl e.a./ universiteit Amsterdam) is onlangs (wéér eens) aangetoond, dat vitamine D-tekort (< 50 nmol/l) veel voorkomt (50% van de bevolking !!!) en dat dit vitamine belangrijke functies vervult in onze biologie. Vitamine D-tekort is geassocieerd met minder spiermassa, minder spierkracht en dus verminderd uithoudingsvermogen.
Vallen … gebroken heup ….. ziekenhuisopname ……… complicaties: infecties , CVA ………. verpleegtehuis.
Het gebeurt zo vaak en we kunnen er zo makkelijk zo veel aan doen.
Maxima zal terecht zeggen: “’n Beetje dom”.

(Bron: E. Sohl e.a., Journal of Clinical Endrocrinology and Metabolism, juli 2013)

 

CHOLESTEROL EN RODE RIJST EXTRACT
Door recent wetenschappelijk onderzoek is het werkingsmechanisme van rode rijst bij de behandeling van
hart- en vaatziekten opgehelderd. Rode rijst extract is in staat om:
• het LDL gehalte te verlagen (hierbij zijn alleen de kleine LDL deeltjes relevant, omdat alleen zij de vaatwand kunnen binnendringen; helaas wordt deze LDL-fractie zelden (of zeg maar nooit) bepaald),
• adiponectine te verhogen, waardoor:
• het goede cholesterol HDL stijgt, waardoor het slechte LDL-cholesterol wordt afgevoerd,
• de insulinegevoeligheid en dus ook de suikerstofwisseling verbetert,
• ontstekingsstoffen (en daarmee de kans op aderverkalking) afnemen,
• de binnenkant van de vaatwand (endotheel) wordt beschermd.

Roderijst extract is een gedegen alternatief voor statines én zonder bijwerkingen!


(Bron: V. Verhoeven, Journal Complementary and Alternative Medicine, juli 2013
C. Lee, Taichung universiteit Taiwan, juni 2013)

 

WATERPIJP
Het roken van een waterpijp wordt steeds populairder, maar is niet zo onschuldig als het lijkt.
Na het roken van een waterpijp meldden drie vrouwelijke patiënten zich op de Spoed-Eisende-Hulp (SEH). De een was flauw gevallen en had daarna nog last van duizeligheid en hoofdpijn, de ander had alleen hoofdpijn en de derde had
geen klachten. Bij bloedgasanalyse bleek het trio een koolmonoxyde (CO)-vergiftiging te hebben.
Alle drie werden met hoge concentraties zuurstof behandeld, maar de eerste twee patiënten hielden nog weken lang klachten.
De CO-vergiftiging werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de houtskool in de waterpijp onvolledig was verbrand, waardoor CO was vrijgekomen. Het zelfs eenmalig roken van een waterpijp kan een CO-vergiftiging veroorzaken, die wekenlang klachten kan geven.

(Bron: W. Bas e.a., Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, juli 2013)

 

HARTRITMESTOORNISSEN EN LUCHTVERVUILING
Onderzoekers van de universiteit Boston hebben een verrassende ontdekking gedaan. Blootstelling aan luchtvervuiling kan een directe aanleiding zijn voor het ontstaan van hartritmestoornissen: boezemfibrilleren, een chaotische activiteit van de boezem van het hart. Boezemfibrilleren is een gevaarlijke aandoening en kan hartfalen en bloedpropjes tot gevolg hebben. Bloedpropjes schieten los (embolus) en kunnen levensgevaarlijkje situaties veroorzaken, zoals hartinfarct, longembolie, herseninfarct of embolie in een slagader van arm of been.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het risico op boezemfibrilleren met 26% toeneemt voor elke 6 µg/m3 toename aan fijnstofdeeltjes. Het zorgelijke is dat het verband is waargenomen bij waarden die ruim onder de waarden voor luchtvervuiling liggen.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, augustus 2013) 

OMEGA3  EN  KANKER
Omega3 vetzuren hebben een gunstige invloed op kankercellen. Onderzoek door professor Parkinson aan de universiteit London heeft aangetoond, dat omega3 celgroei van een kankercel kan remmen en de cel kan aanzetten tot celdood (apoptose: een gezonde cel sterft “op tijd”  een kankercel niet). Dit effect is het gevolg van een stimulatie van de Epidermale Groei Factor (EGF). Bovendien reageren de kankercellen gevoeliger op chemotherapie. EPA is hierbij effectiever dan DHA. Tot nu heeft men positieve resultaten gevonden bij bepaalde vormen van huid-, mond- en dikke darmkanker.

Bron: Carcinogenesis, juli 2013

 

RIJPINGSGAS ……………….. ???
Fruit bevat rijpingsgas: etheen of ethyleen (C2H4). Dit gas wordt in kleine hoeveelheden aangemaakt in fruit en stimuleert onder andere de rijping. Onder invloed van etheen vergelen komkommer en broccoli, loopt ui uit en wordt wortel bitter. Etheen is een plantenhormoon en wordt ook wel
het plantaardige stresshormoon genoemd. Methionine (een aminozuur) is de “grondstof” waaruit etheen wordt geproduceerd. Etheen wordt uitgestoten door onder andere passievrucht, appels, kiwi, perzik, nectarine, peer en banaan. Etheenproducerend fruit wordt climacterische vruchten genoemd. Hoe rijper het fruit, hoe hoger de productie. Zoals altijd heeft dit gas zowel voordelen als nadelen
(ieder voordeel heeft z’n ……………. juist!). In de koelkast heeft etheen weinig effect.
Door de lage temperatuur nemen zowel de productie als de gevoeligheid sterk af. Leg je een appel in de buurt van een knoertharde avocado of een groene citroen, zullen ze sneller rijper. Maar er is dan wel een kans op bederf. Het rijpen kan doorslaan, waardoor vruchten zacht en melig worden.
Als je etheenproducerend fruit buiten de koelkast bewaart, leg ze dan op een gepaste afstand van etheengevoelige groente en fruit, zoals druiven, tomaten en aubergines. In een goed geventileerde kamer is het etheen pas na een paar meter vervlogen. Leg het rijpend fruit dus aan de andere kant van de kamer. Etheen kan ook snijbloemen eerder doen verwelken.

 

NIEUWS OVER ALZHEIMER ………………..
Uit recent onderzoek aan de universiteit van Los Angeles blijkt dat ophoping van ijzer in het brein de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kan bespoedigen. Scan-onderzoek toont, dat de hoeveelheid ijzer in de hippocampus (d.i. het gedeelte van onze hersenen waar het geheugen is gezeteld) van Alzheimer-patiënten duidelijk is toegenomen. IJzer kan zorgen voor oxydatieve schade (hierdoor ontstaan
vrije radicalen, dit zijn agressieve moleculen) waardoor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen wordt verstoord en zelfs zenuwcellen zullen afsterven. Tot nu toe werd uitsluitend het tau-eiwit en
het beta-amyloid hiervoor verantwoordelijk gehouden. Aan dit illustere duo kan ijzer worden toegevoegd. Een hoog ijzergehalte kan ontstaan door een grote consumptie van rood vlees, ijzerhoudende supplementen of vroegtijdige (pre-menopauzale) stop van de menstruatie (verwijdering baarmoeder, spiraaltje). Ferritine (eenvoudige laboratoriumbepaling) geeft de ijzervoorraad aan.
Alzheimer in de familie ? Laat op z’n minst het ferritine bepalen !

Journal of Alzheimer’s Disease, professor G. Bartzokis, augustus 2013

 

ONTSTEKINGSREMMERS: NSAID’s
NSAID’s vormen een veelgebruikte groep van geneesmiddelen bij pijn en ontstekingen. Bekende voorbeelden daarvan zijn aspirine, diclofenac, indomethacine, ibuprofen en naproxen. Deze middelen worden vaak langdurig gebruikt door patiënten met reuma en artrose. Daarnaast wordt aspirine in lage dosering, ook wel cardio-aspirine, langdurig gebruikt
ter preventie van hart- of herseninfarct. Een bekend nadeel van NSAID’s is het risico op maag- en darmzweren. Dit risico is nog veel sterker bij mensen die een maaginfectie met Helicobacter pylori (‘maagbacterie’) hebben en bij patiënten met reumatoide artritis. Men probeert komplicaties te voorkomen door een ’maagbeschermer’ te geven. Maagbescherming met de reguliere maagzuurremmers voorkomt echter niet (!) de schade die NSAID’s aan de lagere delen van het maag-darmkanaal kunnen veroorzaken. Langetermijngebruik van NSAID’s veroorzaakt bij 70% van de gebruikers een ontsteking aan de dunne darm die te vergelijken is met de ziekte van Crohn. Reguliere maagbeschermers hebben meerdere nadelen: daarover later meer.
Er zijn echter natuurlijke goede alternatieven:
• zoethout,
• artemisia,
• gember.

Doe dit echter uitsluitend onder begeleiding van een arts !

 

MAAGZUURRREMERS; DE NADELEN …………………
Dat maagzuurremmers liefelijk (maar onterecht!) worden aangeprezen als maagbeschermers zal hopelijk na het lezen van het onderstaande duidelijk zijn.

 • Maagzuur vormt een natuurlijke anti-microbiële barrière; vermindering van maagzuur leidt dan ook tot maagdarminfecties, zoals Helicobacter pylori of Salmonella.
  Ook longinfecties komen vaker voor bij gebruikers van maagzuurremmers.
  • Maagzuurremmmers kunnen de schadelijke werking van NSAID’s op het darmslijmvlies versterken ! Hierdoor wordt de darmbarrière verstoord, waardoor darmbacteriën of hun toxinen het lichaam ongewenst kunnen binnendringen. Bij gezonde vrijwilligers veroorzaakte indomethacine na vijf dagen een drievoudige toename van de darmpermeabiliteit. Dit kan niet alleen tot infecties leiden, maar ons immuunsysteem kan hierdoor ernstig ontregeld raken met allergieën en auto-immuunziekten tot gevolg.
  • Vermindering van maagzuur belemmert de opname van mineralen zoals calcium (maar ook zink, jodium). Langdurig gebruik van zuurremmers verhoogt het risico op osteoporose met 100%.
  • Vermindering van maagzuur vermindert de opname van vitamine B12. Een tekort aan B12 kan een breed scala aan klachten veroorzaken o.a. moeheid, neurologische klachten (tintelingen, spierzwakte), verhoogde kans op hart- en vaatziekten, psychische klachten, concentratie- en geheugenstoornissen, gewrichtsklachten, haaruitval, oorsuizen.
  • Het maagslijmvlies is het grootste depot vitamine C met een 25 maal hogere concentratie dan in het bloed. Vitamine C wordt actief door het maagslijmvlies uitgescheiden, maar valt uiteen bij een te sterke zuurgraadstijging in de maag.

 

KOFFIE: WEL OF NIET ?
Het voordeel van koffiegebruik is dat het risico de ziekte van Parkinson of Alzheimer te krijgen vermindert.
Ook de kans op lever-, nier- en huidkanker vermindert.
Sommige studies laten zien dat stevig koffiegebruik de kans op suikerziekte vermindert.

De nadelen zijn echter:
• afname serotonine : neiging naar depressiviteit en slapeloosheid,
• toename adrenaline: verhoogd stressgevoelig,
• afname melatonine: slapeloosheid,
• verhoogde kans op miskraam en spina bifida (open ruggetje),
• vocht- en mineraalafdrijvend: verlies van calcium, magnesium, kalium: botontkalking, krampen, hoge bloeddruk, stressgevoelig,
• suikerschommelingen (dysglycemie) door beïnvloeding van insuline,
• verhoging homocysteine (koffie werkt als een vitamine B6-antagonist) en cholesterol: toename hart- en vaatziekten,
• toename van oestrogeen met als gevolg oestrogeendominatie: prikkelbaar, gespannen borsten, heftige menstruaties, moeheid.

Caffeïnevrije koffie kan als alternatief gekozen worden, echter …………………
Gebruik van meer dan vier kopjes gewone caffeïnevrije koffie geeft een verhoogde kans op de ontwikkeling van reuma (Arthritis and rheumatism 2002).
Kies dus liever voor biologische caffeïnevrije koffie.

 

KRUIDNAGEL
Eugenol is de stof, die kruidnagelolie haar specifieke geur geeft. Eugenol komt ook in kaneelblad voor en heeft bepaalde gezondheidsbevorderende effecten:
- verlaging bloedglucose (ook het HbA1c): zinvol bij suikerziekte,
- verhoging van het goede cholesterol HDL: zinvol bij hart- en vaatziekten,
- antibacteriële eigenschappen,
- ontstekingsremmend,
- antioxydant,
- pijnstillend: een kruidnagel op de zere kies vermindert de pijn,
- het stimuleert kankercellen tot een natuurlijke celdood (“apoptose”),
- het vermindert de kans op uitzaaiingen door de vaatnieuwvorming in en rond in kankergezwel af te remmen.

Er zijn allergische reacties beschreven bij het gebruik van eugenol.

Bron       : Archives Physiology Biochemistry, juli 2013
                Molecules, mei 2012

 

TOCH MAAR SPRUITJES ?
Een studie aan de universiteit van East Anglia (Engeland) toont, dat broccoli (naast ontstekingsremmende eigenschappen) ook in staat is de afbraak van kraakbeen in reumatische gewrichten te verlangzamen. De werkzame stof heet sulforafaan en komt in alle kruisbloemigen voor: broccoli, bloemkool, boerenkool, spruitjes, witte kool, Chinese kool, radijs, koolraab, waterkers. Kiemgroenten bevatten nog meer van deze bioactieve stoffen. Sulforafaan biedt ook bescherming tegen het ontstaan van kanker. 

SLAAPSTOORNISSEN BIJ KINDEREN
Professor Paul Montgommery van de Oxford universiteit heeft onderzoek gedaan naar slaapstoornissen bij kinderen. Hij vond een zeer duidelijke correlatie tussen slaapstoornissen (en hiermee samenhangende gedragsproblemen) en een laag omega3-gehalte in het bloed. Vooral het DHA-gehalte heeft een sterke invloed op het slaappatroon van kinderen. Extra DHA-suppletie verbeterde zowel
de bloedwaarde als de slaap én het gedrag, inclusief ADHD, dyslexie en autisme.
Al eerder was aangetoond dat extra DHA een gunstige invloed heeft op het leervermogen van het kind. Natuurlijk bent u er niet met alléén een DHA-supplement: zorg ook voor optimale (oer)voeding
en lichaamsbeweging.

 

DARMFLORA EN ECZEEM …….
Onderzoekers van de universiteit Otago in Nieuw Zeeland hebben kunnen vaststellen dat
de darmbacterie Lactobacillus rhamnosus HN001 (LRHN) een belangrijke rol speelt bij het voorkómen van eczeem bij kleine kinderen.
Gebruikt de moeder tijdens de zwangerschap LRHN en krijgt het kind tot twee jaar de bacterie als supplement extra toegediend vermindert het vóórkomen van eczeem (tot aan de leeftijd van zes jaar) met 44%.
Géén effecten werden gezien bij het gebruik van andere probiotische darmbacteriën. Eerder onderzoek liet al zien dat de LRHN het vóórkomen van infecties van de luchtwegen en urinewegen kan beperken. Tevens heeft het een positieve invloed op de hersenstofwisseling (minder angst).
De LRHN versterkt de darmbarrière, het immuunsysteem en ………. het endorfinesysteem. 

 

GALKOLIEK  ???
De sfinter van Oddi is een kringspier rondom de papil van Vater (de plaats waar de afvoerbuis van de gal en de alvleesklier in de twaalfvingerige darm uitmonden) waarmee de hoeveelheid vloeistof vanuit de lever, galblaas en alvleesklier naar de dunne darm geregeld kan worden. Voedsel in de twaalfvingerige darm brengt een reactie op gang waarmee de galblaas samentrekt en de sfincter van Oddi opent waardoor de zure maaginhoud geneutraliseerd wordt met het basische natriumwaterstofcarbonaat. Enzymen uit de alvleesklier, en gal brengen de spijsvertering verder op gang. De kringspier rondom de papil van Oddi kan sterk gespannen zijn (spasme) waardoor de gal- en alvleeskliervloeistof niet of moeizaam in de darm terecht komen. De gevolgen zijn een gestoorde spijsvertering. De klachten die hierbij optreden zijn identiek aan de klachten t.g.v. galstenen: pijn in de bovenbuik (zelfs koliekpijnen zijn mogelijk), misselijkheid, braken, ontregelde stoelgang, ontkleurde stoelgang, onverdraaglijkheid van vette spijzen. Als dan op een echo of röntgenfoto stenen in de galblaas worden gevonden (en dat komt in deze situatie vaker voor) zal een operatie volgen.
Na de operatie houden de mensen echter klachten. Alleen een drukmeting in de afvoerbuis bij de sfincter van Oddi kan een diagnose objectief vastleggen. Ook dán kan een operatie (klieven van de kringspier) volgen: deze zal succesvol zijn, maar is niet altijd nodig. Osteopathische behandeling van (o.a.) de kringspier via de buikwand kan even goed helpen. Het komt ook vaak genoeg voor dat géén galstenen gevonden worden: “Het ziet er allemaal goed uit” en de patiënt kan vertrekken, inclusief klachten. Ook taai galvloeistof (ook wel galgruis genoemd) kan de kringspier in spasme brengen. Optimale (oer)voeding, optimale beweging, goede darmflora, genoeg drinken, voldoende goede vetten gebruiken, vermijden van alcohol, nicotine en anticholinergica als medicatie (zie bijsluiter), dagelijks gemberthee zullen de lever- en galfunctie kunnen herstellen.
Na gebruik van morfine neemt de druk in de galgangen fors toe door aanspannen van de sfincter van Oddi. De belangrijkste stimulus voor de ontspanning van de kringspier is het hormoon cholecystokinine.

 

DROGE OGEN .....
Mensen die vaak last hebben van droge ogen hebben (zo blijkt uit academisch onderzoek) een lage pijndrempel. Eerder was al aangetoond dat klachten van droge ogen samenhangen met
de kwaliteit van de traanfilm, schade aan het hoornvlies en psychologische factoren. Naast het gebruik van "kunsttranen" en omega3 duidt de verlaagde pijndrempel op een storing van
het endorfine-systeem.
 

Het is dan ook goed de endorfines te stimuleren met o.a.:
• voeding vrij van gluten, zuivel, soja en spinazie,
• versterking van het DPP-IV enzym,
• Lactobaccilus rhamnosus en inuline,
• LDN en VLDK.
 

VITAMINE D EN BORSTKANKER ............
Uit een zeer groot academisch onderzoek blijkt dat lage vitamine D waarden in het bloed de kans op herhaling van borstkanker met 100% verhoogd. De sterftekans verhoogt met 76%.
Vitamine D stimuleert de natuurlijke celdood van kwaadaardige cellen, vermindert ontstekingsreacties, remt bloedvatnieuwvorming (angiogenese) in/rondom kwaadaardige tumor, remt het ontstaan uitzaaiingen.
Vitamine D werkt nauw samen met onze endorfines.
De ideale bloedwaarde is rondom 125 nmol/lt.

(Bron: Breast Cancer Research and Treatment, Universiteit Toronto, oktober 2013)

 

SOJA EN BORSTKANKER ...................
Soja is rijk aan hormoonactieve fyto-oestrogenen, zoals genisteïne, daidzeïne en glycetine. Laboratoriumstudies tonen dat het effect van genisteïne zowel een vermindering als een versterking van de groei van borstkankercellen kan veroorzaken. Deze tegenstrijdige resultaten kunnen worden toegeschreven aan het dosisafhankelijke werkingsmechanisme van fyto-oestrogenen.
Bij lage concentraties (< 10 µM) overweegt het oestrogene effect (kankerbevorderend), terwijl bij hogere concentraties kankerremmende effecten overheersen: remming celgroei en stimulatie celdood kankercellen.
De hoge concentratie is NIET te bereiken met voeding en de meeste voedingssupplementen.
Onderzoek onder borstkankerpatienten laat echter zien dat hoge inname van fyto-oestrogenen alléén alsook in combinatie met Tamoxifen een lager sterftecijfer alsook een verlaagd risico op herhaling laat zien.
Verwarrend! Gebruik van soja(supplementen) is niet helemaal zonder risico.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, oktober 2013)

Aziaten eten geen rauwe sojaproducten (wel gefermenteerde sojaproducten), dat is eerder een uitvinding van de westerse mens. Dat wij het zijn gaan eten heeft te maken met de flower-power beweging uit de jaren 60, als vleesvervanger. Toen bestond er nog geen onderzoek, nu wel. Baby's die uitsluitend met een soja-bevattende melk worden gevoed, hebben een oestrogeen equivalent van 5 anticonceptiepillen per dag, hun kans op het ontwikkelen van homoseksualiteit verhoogt met 800%. De exorfinen (imitatie-endorfine) uit soja remmen de werking van dopamine, serotonine, GABA en testosteron. De imitatie-endorfine werking van soja is sterker dan endorfine zelf.

 

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur