Aardstralen en Electrosmog

... brochure

Ziekte is ook tegenwoordig nog, ondanks de vele medische ontdekkingen, ervaringen en inzichten, een raadsel en een geheim. Er zijn nog veel vragen die onbeantwoord zijn en voorlopig ook onbeantwoord zullen blijven. Een menselijk lichaam is opgebouwd uit maar liefst 250 biljoen (250000000000) cellen; in iedere cel verlopen per seconde 35 tot 40.000 verschillende scheikundige reacties. Nu bestaat er een ingenieus regelmechanisme dat er voor zorgt, dat al deze miljarden verschillende processen optimaal en met zo min mogelijk energieverlies samenwerken. Iedere cel in ons lichaam weet namelijk exact wat er in alle andere cellen gebeurt; d.m.v. electro-magnetische golven,voortgeleid via het alle cellen omvattende bindweefsel (het basis-bio-regulatiesysteem), kunnen de cellen met elkaar communiceren en informatie doorgeven. Een onbelemmerde uitwisseling van informatie tussen de cellen is een absolute voorwaarde voor het instandhouden van onze gezondheid. Mocht deze communicatie verstoord of geblokkeerd raken, zal chaos en ziekte het uiteindelijke resultaat zijn. 

Onderzoek
Een onderzoeker die zich bij uitstek met dit fenomeen heeft beziggehouden is de Duitse  biofysicus Prof. Dr.  Fritz-Albert Popp. Met behulp van zeer ingewikkelde meetapparatuur lukte het hem deze extreem zwakke signalen uitgezonden door cellen op te vangen en te meten. De onderzoekers hebben bevestigd dat alle levende cellen, dus ook de cellen van het menselijk lichaam, golven uitzenden ( biofotonen, biologische chemiluminescentie). Er zijn redenen om aan te nemen dat deze biofotonen hun oorsprong hebben in het DNA, materiaal van de celkern waarin de erfelijkheid is vastgelegd. Met behulp van deze biofotonen communiceren de cellen met elkaar en worden tal van biologische processen gestuurd, zodat het complexe samenspel van miljarden scheikundige processen geordend kan verlopen. Biofotonen worden daarom ook wel de levenslampen van de cel genoemd.
Afvalstoffen, sluimerende ontstekingen, emotionele problemen, electrische en magnetische golven zijn in staat dit voor het leven onmisbare stuurmechanisme te verstoren. Vanuit de medische praktijk en uit tal van experimenten is duidelijk gebleken, dat bepaalde electromagnetische golven een zeer schadelijke invloed kunnen uitoefenen op het menselijk lichaam. In eerste instantie dient men hierbij te denken aan de zgn. “aardstralen”. Wat zijn nu eigenlijk aardstralen? Iedere materie, dus ook onze aarde, straalt energie uit. Deze straling kan veranderen als de structuur van de materie verstoord is. De innerlijke structuur van de aarde kan b.v. door wateraders of breuklijnen verstoord worden, zodat ter plaatse de aarde een voor de mens schadelijke energie uitstraalt. 

Aardstralen die een negatieve uitwerking hebben op de mens,verstoren de communicatie tussen de cellen zodat het overleg en de orde binnen het biologische systeem verloren gaat.  Een biologisch chaotische energie wordt aan het systeem toegevoegd; orde maakt plaats voor chaos, zodat ziekte kan ontstaan. Welke ziekte uiteindelijk zal ontstaan is afhankelijk van de overige belastingen die op iemand inwerken: stoorvelden, onvolwaardige voeding, emotionele belasting, erfelijke belasting e.d.. De zwakste schakel zal het uiteindelijk begeven. Aardstralen zijn dus nooit de enige oorzaak van een ziekte of klacht.
Van honderden hartfilms (ECG)  heeft men aangetoond, dat proefpersonen duidelijk meetbare veranderingen ondergingen als zij in de invloedssfeer van een geopathogene zone kwamen. Hoe langer het verblijf in een dergelijk gebied zal zijn, hoe meer uitgesproken de veranderingen zijn. Daarom speelt vooral de slaapplaats van de mens in deze kwestie een belangrijke rol. Op deze plek verblijft men immers meerder uren per etmaal en bovendien verkeert men in een toestand waarin de mens extra ontvankelijk is voor de negatieve uitwerking van deze straling. Ook de werkplek verdient hierbij onze speciale aandacht.

Klachten
Naast klachten passend bij een bepaald ziektebeeld, bestaan dikwijls een aantal vage, moeilijk te duiden klachten, zoals: moeilijk kunnen inslapen, nachtelijke (been) krampen en hartkloppingen, nervositeit en grote vermoeidheid bij het ontwaken. Vooral de laatst genoemde klacht is een typische aanduiding voor het bestaan van een electromagnetisch belaste slaapplaats. Vanwege de geopathie zal de persoon s’ nachts geen energie opnemen, maar juist afgeven; de accu wordt niet opgeladen maar leeggezogen! Aardstralen zijn niet alleen in staat mensen ziek te maken, zij kunnen iemand ook ziek houden. Ondanks allerlei positieve impulsen ( homeopathie, acupunctuur, neuraaltherapie ed.) blijft iemand ziek. Er treed geen enkele verbetering op in zijn bevinden (therapiestarheid), eerder gaat de patient er op achteruit. Ook dit wordt verklaard vanwege het feit dat ziekmakende aardstralen de communicatie tussen de cellen verstoren. De goed bedoelde therapeutische prikkels vinden geen voedingsbodem waarop zij kunnen gedijen. Het bovenstaande geldt in grote lijnen ook voor een electrische belasting. Uit de meeste electrische circuits in onze woningen lekt nogal wat stroom. Via slecht afgeschermde leidingen of via “aftappunten”  zoals stopcontacten en schakelaars treedt nogal wat lekstroom naar buiten. Ook hierbij zijn de slaap- en werkplaats het meest belangrijk. Een stopcontact bij het hoofdeinde, verlengsnoeren onder of achter het bed, electrische apparatuur op het nachtkastje en de electrische deken zijn in deze dagen geen uitzondering meer. Ook een draadloze telefooncentrale, spaarlampen, halogeenlampen, dimlichten en TL-verlichting zijn een bron van electrosmog. 

Hoogspanningskabels, radio- en televisiegolven, radarinstallaties doen hier nog een schepje boven op. Sedert 1900 is de electromagnetische belasting van ons leefmilieu met een factor 20 miljoen (!) toegenomen! Het is voor de mens onmogelijk zich aan een dergelijk snel toenemende belasting aan te passen. Electrosmog is tegenwoordig een zeer serieus te nemen bedreiging voor onze gezondheid. 

Behandeling
Gezien het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat bij de behandeling van patienten een geopatische en electrische belasting overwogen en gemeten moet worden. Met behulp van electroacupunctuur en de toegepaste kinesiologie is het relatief eenvoudig een dergelijke belasting op het spoor te komen. Als men aanwijzingen hiervoor gevonden heeft, zal de slaapplaats van die persoon “ doorgemeten” moeten worden. Een goede (!) wichelroedeloper en ingenieur kunnen hierbij behulpzaam zijn. Vervolgens zal een betere slaapplaats gezocht moeten worden en zal men eventuele leidingen, dekens, apparatuur verwijderen. Bij een geopatische belasting is het verplaatsen van het bed een van de mogelijkheden. In de moderne milieutechnologie zijn allerlei mogelijkheden ontwikkeld, die een verstoord electromagnetisch veld kunnen harmoniseren (CMO, Floww, Memon). De eerste dagen nadien zullen niet altijd even gemakkelijk zijn. De meeste mensen bemerken direct dat de slaap rustiger is en dat men s’ ochtends weer fit naast het bed kan staan. Bij sommigen is het lichaam echter zo gewend aan de belaste situatie, dat “ontwenningsverschijnselen” kunnen optreden: hoofdpijn, diarree, vermoeidheid. In een dergelijke situatie zal men de persoon in kwestie moeten ondersteunen met afweerversterkende en zuiverende homeopathica en/of kruiden. 

Wat kunt u zelf doen?

Algemeen:

 • GSM/handy zo min mogelijk aan laten staan. Draag het mobieltje niet mee op het lichaam (ook niet stand-by).
 • Trek stekkers uit het stopcontact van apparaten die toch niet worden gebruikt.
 • Schakel de Bluetooth van de laptop uit.
 • Zet het Wifi-systeem (draadloos internetmodem) 's nachts uit.
 • Neem een ‘ouderwetse’ telefoon met draad volgens CT1+ norm i.p.v. de DECT (draadloze telefoon) of koop een stralingsarme Eco-DECT
 • Maak geen of zo min mogelijk gebruik van uw magnetron. Een fikse lading gaat dwars door het deurtje.
 • Neem afstand van adaptors/trafo’s e.d. Veel halogeenlampen ( 12 volt lampen) hebben een ingebouwde trafo, die netjes is weggewerkt maar sterke velden uitstraalt. Hetzelfde geldt voor spaarlampen, dimlichten en TL verlichting. Toch maar een gloeilamp of een Pharox LED lamp (energiezuinig en milieuvriendelijk !!!). Kies voor halogeenlampen zonder trafo.


Slaapkamer:

 • 's Nachts hebben wij een lagere weerstand voor invloeden van buitenaf en zijn we dus bevattelijker.
 • Probeer 's nachts in de meterkast zoveel mogelijk electriciteit (vooral van de slaapkamer) uit te schakelen. Dit is permanent mogelijk met een netvrijschakelaar.
 • Verwijder ALLE stroomverbruikers uit de slaapkamer, dus gebruik een wekker op batterijen of een mechanische.
 • TV niet op stand-by, maar de stekker uittrekken.
 • Maak liever geen gebruik van electrische dekens of kussens. Of trek de stekker eruit nadat het bed is voorverwarmd
 • Electrische bedden lijken comfortabel. De motoren produceren aanzienlijke e.m. velden. Dus: stekker uittrekken.
 • Ook waterbedden geven problemen, vanwege het verwarmingselement.
 • Acculaders horen niet in de slaapkamer.

Gebruik randaarde: Installeer randaarde in de ruimten waar u apparatuur gebruikt met aardestekkers. Vooral computerapparatuur heeft stekkers met randaarde. Dit is niet voor niets. Controleer dan ook de verlengkabels en stekkerdozen!

Metaalreductie: Minimaliseer metaal in de slaapkamer, dus ook bedspiralen e.d. Deze absorberen magnetische wisselvelden en stralen dit vervolgens weer aan u door terwijl u slaapt.

Links:

www.stichtingehs.nl

www.nibe.org

www.vaasen.eu

 

 

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur