Onderzoek

... gebruikte methoden

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen vormen van uw klachten, wordt de voorgeschiedenis en het ontstaan van de klachten besproken. Daarnaast wordt een lichamelijk onderzoek gedaan: volgens de reguliere geneeskunde (zoals de huisarts zijn werk doet), alsook middels (moderne) natuurgeneeskundige methoden: Prognos-computeranalyse, scalaire kinesiologie/VEGA-test.

Prognos computer analyse (electro-acupunctuur):
Prognos is een combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid (de energiestromingen in de meridianen, Westerse high-technologie,computertechnologie en Westerse reguliere geneeskunde: in dit geval een unieke en perfecte combinatie. Het Prognos-systeem is ontwikkeld vanuit de ruimtevaartgeneeskunde. 

Het is een veilige, pijnloze en vooral betrouwbare methode om klachten te analyseren, te verhelpen en te voorkomen. Aan 24 punten aan het begin en einde van de meridianen (aan handen en voeten) wordt via een meetstift de energiewaarde van de energiebanen gemeten. Via computeranalyse wordt de energietoestand van de hoofdmeridianen bepaald en oorzakelijke factoren aan het licht gebracht. Duidelijke grafieken en tabellen laten (ook aan de patiënt) zien welke behandelingsweg het beste ingeslagen kan worden.

Klachten kunnen verschillende oorzaken hebben en vaak ligt de oorzaak ver in het verleden.  Oude sluimerende infecties (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten) spelen vaak een zeer belangrijke rol bij het ontstaan van klachten.
Verder zijn belasting door schadelijke stoffen (zware metalen, insecticiden, pesticiden, kleurstoffen, medicijnresten), niet verwerkte emoties, inentingen, straling van electrische apparaten, littekens, gebitstoring, tekorten aan vitamines en mineralen. Ook voedselonverdraaglijkheden kunnen op deze manier opgespoord worden.
Door de nauwkeurige analyse van deze oorzakelijke factoren kan een individueel behandelplan opgesteld worden. Het uiteindelijke doel is de gezondheidsproblemen bij de wortel aan te pakken.

Scalaire kinesiologie/ VEGA-test:

Proefondervindelijk heeft men ontdekt dat onze spierspanning zeer gevoelig reageert op verschillende impulsen. Bij het kinesiologisch onderzoek worden via een electrode verschillende testsignalen naar de patient geleid.
Ons zenuwstelsel zal op deze signalen reageren, hetgeen aan de spierspanning kan worden 'afgelezen': de spier test sterk of zwak. Deze subtiele, weinig belastende methode vertelt de onderzoeker welke oorzakelijke factoren in het spel zijn en welke behandelingsmethode(n) voor deze persoon, op dit moment het meest geschikt is (zijn). 

Aanvullend onderzoek:

In sommige gevallen is het noodzakelijk aanvullend onderzoek te doen:

 • HRV: een conditietest, d.i. de hart-ritme-variatiemeting: test om het biologisch reactievermogen te bepalen. Des te beter ons biologisch reactievermogen is (zowel op prikkels van binnenuit als van buitenaf) des te stabieler, gezonder we zullen zijn;
 • meting van de elasticiteit van hart en bloedvaten: een medische doorbraak op het gebied van onderzoek en preventie van hart- en vaatziekten. In tegenstelling tot de huidige onderzoeksmethoden is het mogelijk al in het beginstadium schade aan hart- en bloedvaten door arteriosclerose op te sporen én te behandelen !;
 • kwik-mobilisatie-test bij verdenking op amalgaambelasting (DMPS-mobilisatietest); 
 • lymfocytentest verdraaglijkheid tandmateriaal: amalgaam, composiet, zenuwbehandelde tand, kroonmateriaal, implantaten: alle (!!) lichaamsvreemde materialen kunnen lokale en algehele reacties veroorzaken;
 • objectief vaststellen van sluimerende infecties (laboratoriumtest);
 • bepaling cellulaire en humorale immuuncapaciteit - oftewel "Hoe sterk is mijn weerstand?"; 
 • HPU-onderzoek;
 • onderzoek op exorfines (casomorphine en gliamorphine): melk, gluten, soja, spinazie kunnen omgezet worden in schadelijke exorfines. Zij spelen o.a. een rol bij het ontstaan van ADHD, autisme, chronische vermoeidheid.
 • kweek ontlasting bij verdenking op candida- of parasietenbelasting;
 • Lyme-diagnostiek: PCR bloed/urine, Lymfocyten Transformatie Test, (doe de thuistest "Lyme");
 • voedselonverdraaglijkheidtest: ProNutri (Prognos), Imupro 300, d.i. een antilichaamonderzoek tegen voedingsmiddelen, IgE voedselonderzoek, Lymfocytentest, dit is een test waar de reactie van uw witte bloedlichaampjes op voeding wordt getest;
 • onderzoek naar oxydatieve capaciteit: Nrf2, glutathion, SOD; 
 • onderzoek naar pseudo-allergie (hyperhistaminaemie);
 • onderzoek darmflora, darm-bloed-barrière (leaky gut), histamine-(on)verdraaglijkheid;
 • onderzoek naar zware metalen belasting zoals kwik, lood, cadmium, aluminium, palladium, goud, titanium, zilver; 
 • hormoononderzoek, o.a. 24 uurs urinetest op schildklierhormonen, speekseltest  op melatonine (bij slaapstoornissen), cortisol, DHEA, testosteron, progesteron, serotonine (doe de thuistest "schildklier");
 • bloedtest voor analyse omega 3-6-9, transvetten en verzadigde vetten;
 • bloedonderzoek van alle belangrijke vitaminen, zoals A, B1, B6, (actief) B12, foliumzuur, C, D, E en mineralen,  zoals zink, selenium, (intracellulair) magnesium, lithium;
 • bloedtest malondialdehyde,nitrotyrosinen, AGE's die de belasting door vrije radicalen aan geeft; 

Ook korte consulten zijn mogelijk bijvoorbeeld als u wil weten of de vitamines of kruiden die u gebruikt, effectief en verdraaglijk zijn. U kunt zich dus ook met een specifieke vraag melden waar geen omvangrijk onderzoek voor nodig is. Bent u electromagnetisch belast, heeft u een amalgaambelasting, heeft u baat bij het gebruik van een homeopathisch middel ? Een korte test en u heeft het antwoord. Meten is weten.
De onkosten worden dan bepaald door de gebruikte tijd.

Het natuurgeneeskundige onderzoek is geen vervanging voor regulier, klinisch onderzoek, maar een aanvulling! Natuurgeneeskundig  en regulier onderzoek leveren samen de beste resultaten op !!!.

ALGEHELE  GEZONDHEIDS-CHECK

Deze kan bestaan uit:
- invullen - beoordelen vragenlijst,
- algeheel lichamelijk onderzoek,
- Arteriograph-Tensiomed meting: bepaling van vaatwandelasticiteit, d.i. de meest gevoelige en betrouwbare test voor de conditie van hart- en bloedvaten,
- HRV: hart-ritme-variatie-test: meest gevoelige conditietest,
- Peakflowmeting: test longcapaciteit,
- aanvullend laboratoriumonderzoek:
  bepaling anti-oxydant capaciteit: MDA-LDL, glutathion intracellulair,
  check celademhaling (mitochondriën): intracellulair ATP,
  immuunstatus: TH1-TH2-TH17-THreg,
  aangevuld met specifieke klachtgerichte diagnostiek.

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur