Aanvullende informatie

... en contactgegevens

De arts natuurgeneeskunde heeft na zijn reguliere artsenopleiding (Radboud universiteit Nijmegen) een specialisatie in de natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, psychoneuroimmunologie, acupunctuur, sportgeneeskunde en manuele therapie gevolgd en is aangesloten bij de AVIG / ABNG-2000 (artsenvereniging biologische en natuurlijke geneeswijzen (033 - 4328030).

Inmiddels is een 30 jarige degelijke ervaring opgebouwd in de complementaire geneeskunde, waarbij de reguliere kennis steeds een belangrijke rol blijft spelen bij onderzoek en behandeling.

Tarieven

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden het consult geheel of gedeeltelijk. Win hierover van tevoren informatie in bij uw verzekeringsmaatschappij (onder vermelding van mijn BIG-nummer: 89021315201, arts AVIG / ABNG-2000). Registratie Kamer van Koophandel onder: 14114970.

De praktijk is doorgaans op iedere werkdag telefonisch  tussen 8.30 en 13.30 uur te bereiken. Probeer zoveel mogelijk voor 9 uur te bellen om het spreekuur / de metingen zo min mogelijk te storen.
Via de e-mail kunt u zich aanmelden voor een eerste consult: fransvanderhaghen@online.nl

Routebeschrijving: google > maps > centrumintegralegeneeskunde munstergeleen


Literatuur:


Paul van Dijk, Geneeswijzen in Nederland/ Ankh Hermes Deventer

Nico Westerman, Bio-Energie/ Rathega (in de praktijk ter inzage)

Zie ook: www.avig.nl

Voor eventuele geschillen tussen arts en patiënt heeft de artsenvereniging AVIG / ABNG-2000 een speciale klachtenkommissie.


Tijdens vakantie wordt via het antwoordapparaat de waarnemingsregeling kenbaar gemaakt.

Algehele leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij Griffie Arrondissementsrechtbank  te Den Haag dd. 26 februari 1992, onder nummer 391992.

Afspraken voor een consult kunnen uiterlijk 48 uur (twee werkdagen!) voor het afgesproken tijdstip worden afgezegd, zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Bij latere afzegging wordt het consult volledig in rekening gebracht.

Er bestaat een privacy-reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met in het kader van onderzoek en behandeling gehouden persoonsregistratie.
Op verzoek kunt u een volledige kopie van dit reglement ontvangen.


Ook te volgen via FACEBOOK

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776

De praktijk is doorgaans op iedere werkdag telefonisch tussen 8.30 en 13.30 uur te bereiken. Probeer zoveel mogelijk voor 9 uur te bellen om het spreekuur / de metingen zo min mogelijk te storen.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur