Long Covid

 -  en mitochondriale dysfunctie: de pandemie ónder de pandemie  

Het is inmiddels duidelijk dat long Covid op een mitochondriale dysfunctie berust (PMID33151090).
Mitochondriën zijn de energiecentra van alle cellen in alle organen. Zij produceren ATP als universele energiebron noodzakelijk voor de goede afloop van belangrijke biologische processen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van je immuunantwoord, ontgifting én herstelvermogen.  Minder ATP - dus minder energie - gaat ook steeds samen met een verlaagde pijndrempel en dus een verhoogde pijngevoeligheid. 
Ontstekingsprocessen kunnen deze belangrijke celorganellen verstoren waardoor het lichaam niet meer goed in staat is energie te produceren uit voedsel en zuurstof. Door de Westerse levensstijl met tal van schadelijke niet-natuurlijke prikkels lopen de mitochondriën al langdurig op hun tenen en een extra zware infectie geeft dan de doorslag. 

Om te achterhalen in welke mate deze verstoring actief is, is goed laboratoriumonderzoek nodig:

 • IP10/IFNgamma, IL4, IL12, Th1-Th2 ratio 
 • BHI-test - mitochondriale capaciteit - eventueel aangevuld met Nrf2, PGC1alfa, rhodanase, klotho
 • histamine, IFABP, zonuline 
 • actieve vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, foliumzuur
 • coenzym Q10
 • alfa-liponzuur
 • intracellulair glutathion
 • carnitine
 • magnesium, molybdeen, zink, selenium, mangaan, ijzer, koper, chroom
 • omega3/6-index
 • DHEA/cortisol ratio
 • LTT herpesvirussen 
 • NAG / S100B
 • Bio energetische impedantiemeting met name voor de phase angle

Het lijkt erop dat het SARS-COVID19 virus in staat is het Ebstein Barr virus te reactiveren (PMID34204243).
Daarom is het belangrijk om ook een LTT herpesvirussen te laten doen.
Het SARS-COVID19 virus gebruikt de ACE2-receptor in het lichaam om aan te dokken: deze receptor komt ook voor in
de hypothalamus en de hypofyse (low grade hypothalamitis-hypofisitis) waardoor de HPA-as (stress-as) ontregeld
kan worden. Substitutie met DHEA - een belangrijk herstelhormoon - of ondersteuning van de stress-as kan dan zinvol zijn. Panax ginseng is dan een goede keuze vooral omdat panax ginseng de miltenergie versterkt. De miltenergie is er steeds
bij betrokken als sprake is van mitochondriale dysfunctie.
Op basis van de uitkomsten kan een individueel behandelplan worden samengesteld om de mitochondriën te reactiveren.
Substitutie conform de gevonden tekorten bij bloedonderzoek is dan de eerste stap.
Vaak zal ook een ondersteunende immuuntherapie noodzakelijk zijn. Daarbij kan gedacht worden aan vitamine C en D, shiitake, apigenine, luteoline, resveratrol, quercetine eventueel ondersteunt met low dose naltrexon, melatonine
én klassieke of nosoden homeopathie. Acupunctuur of acupressuur (Ma36, Mi6) kan goede resultaten geven.
Modulatie ACE2-receptor (Sars-COVID) mogelijk door: D, resveratrol, quercetine (rutine), baicalin, apigenine, panax ginseng, melaleuca,wilde oregano, spirulina, luteoline, EGCG, allicine. 
Uiteraard dient een behandeling steeds gebaseerd te zijn op goede voeding en beweging.
Beweging (vooral in de buitenlucht) is de meest natuurlijke vorm van mitochondriale training. 
Medicijnen of vaccins kunnen een mitochondriale dysfunctie niet herstellen. 

 

Ook kan het nodig zijn dat pré-existente factoren onderzocht en behandeld worden. In de moderne maatschappij
is mitochondriale dysfunctie (sluimerend dan wel klinisch actief) eerder regel dan uitzondering.
Er zijn immers zeer veel factoren die een dysfunctie veroorzaken zodat het niet overdreven is te stellen dat
onder deze pandemie een andere schuilgaat : de mitochondriale dysfunctie, die weer veroorzaakt wordt door een door technologie ontwrichte samenleving en een verstoord mensbeeld.
Factoren die een dysfunctie veroorzaken:

 • oxydatieve stress d.i. een overmaat aan vrije radicalen in vergelijking met de aanwezige anti-oxydanten en AGE's
 • geestelijk emotionele stress
 • EMF - electromagnetische velden (PMID30533171)
 • laag gradige ontsteking vanuit de darm (verstoring microbioom, leaky gut, SIBO), kaakostitis, zenuwdode tand,
       peridontitis en gingivitis 
 • intoxicatie zoals thiomersal, glyfosaat, phtalaten, PCB, dioxine, PFAS, benzeen, haarverf, zware metalen
       o.a. palladium, goud (kronen, bruggen), titanium (implantaten), kwik (amalgaam), cadmium, lood, aluminium  
 • leefstijlfactoren: overgewicht, bewegingsarmoede, roken, alcohol, bewerkt voedsel 
 • medicatie: paracetamol, NSAID, statines, anti-depressiva, anaesthesie, depakine, antibiotica, orale corticosteroiden,
       metformine, beta-blokkers zoals propanolol, barbituraten zoals diazepam en lorazepam.  
              Mitochondriale dysfunctie is dus al zeer vele jaren onder ons en speelt bij tal van aandoeningen
                                                              een hele belangrijke rol: Hieraan kun je toevoegen:

 • sarcopenie
 • CVS / chronische vermoeidheid
 • fibromyalgie
 • brainfog
 • migraine 
 • (pseudo)allergie
 • tinnitus
 • multipele chemische overgevoeligheid 
 • slaapstoornissen 
 • libidostoornis
 • infertiliteit

 Bron: Pall M.L. Pulmonary hypertension is a probable NO/ONOO-cycle disease: Hypertension 2013
           Pall M.L. Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions and Mechanisms
               General and Applied Toxicology. 2009
           Pall M.L., Bedient S.A. The NO/ONOO-cycle as the etiological mechanism of tinnitus. Int. Tinnitus J. 2007
           Pall M.L. How can we cure NO/ONOO-cycle diseases?
                Approaches to curing chronic fatigue syndrome,myalgic encephalomyelitis, fibromyalgia,
                multiple chemical sensitivity, Gulf War syndrome and possibly many others 2010
           Pall M.L. NMDA sensitization and stimulation by peroxynitrite, nitric oxide and organic solvents as the mechanism
               of chemical sensitivity in multiple chemical sensitivity. FASEB J. 2002
           Pall M.L. Nitric oxide synthase partial uncoupling as a key switching mechanism for the NO/ONOO-cycle.
             Med. Hypotheses 2007
           Moreno D, Age related mitochondrial dysfunction as a key factor in COVID-19 disease, Exp Gerontol 2020

 


                                               Ontsteking - oxydatieve stress - mitochondropathie 


Het spike proteine depleert NADH en blokkeert complex I en IV van de ademhalingsketen van het mitochondrium met als
gevolg mitochondriale dysfunctie en dus een tekort aan ATP en een te veel aan lactaat. 
Lactaat activeert het inflammasoom NLRP3 (IL1ß) dat weer vrije radicalen vrijmaakt: zo ontstaat een vicieuze cirkel. 
Afbraak van lactaat is biotine afhankelijk dus suppletie is aan te raden. 
 

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur