Epigenetica, het grote verhaal ...........

10.000 Jaar geleden is de mens van jager-prooidier-verzamelaar zich als boer is gaan vestigen. Toen is het bezit en daarmee de luxe geboren: dit is mijn land, mijn huis, mijn vee, mijn oogst ...... en is uiteindelijk ontaard in het huidige materialisme. De mens ging de natuur sturen en dit is in eerste instantie evolutionair zeer voordelig geweest. In kombinatie met de kreativiteit van de mens (uitvinding van mes, speer, pijl en boog, wiel) heeft de mens zeer voorspoedig weten te ontwikkelen. We zijn echter niet op tijd op de rem gaan staan. Uiteindelijk is onze aanwezigheid op deze planeet ontaard in ontwrichting van de natuur en het ontstaan van het gevoel van superioriteit en arrogantie van de mens t.o.v. de natuur. De natuur werd en is de slaaf van de mens: de natuur wordt leeg gezogen en misbruikt (biocide). Deze ontwikkeling is sedert het einde van de achttiende eeuw in een stroomversnelling gekomen: de industriële ontwikkeling. Kleinschalige arbeid met het daarbij behorende lage arbeidstempo, werd vervangen door machinale productie waardoor de prestatiedruk op de werkvloer in zeer korte tijd extreem werd opgevoerd. Hetzelfde zag men ook in het dagelijkse leven gebeuren: hoge prestatiedruk en daarmee chronische stress is een algeheel verschijnsel geworden.
Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft (samen met de ingrijpende verarming van onze voeding en leefwijze) een zeer bepalende invloed op de geestelijk-emotionele status van de mens (spiritocide).
De prestatiedruk pusht de mens in de modus van vechten-vluchten-verstoppen met spanning, onrust en verspilling van energie als gevolg. De orthosympathicus domineert,samen met cortisol. Dit krijgen we met de paplepel (moederborst) ingegeven: ieder mens wordt er mee besmet, dit is de automatische piloot van de overgrote meerderheid. Kijk maar om je heen: overal spanning, onrust, haast .......
Wat kun je in zo'n situatie (niet) verwachten ?
 

In spanning, onrust, haast zal geen hoge moraal (schoonheid) kúnnen landen ......, dus géén verbondenheid (oxytocine laag), geduld, medeleven, harmonie, luisteren om te begrijpen, kreativiteit.......... Asociaal, anti-sociaal gedrag is geen individueel probleem, maar een maatschappelijk, een globaal probleem geworden, gefaciliteerd door de heersende macht van de (voedings-, wapen-, farmaceutische, grondstoffen- e.d.) industrie. Harder straffen lost niets op; zal het vechten alleen maar versterken. Stille tochten zijn sympathiek, maar zullen niets oplossen.

De enige oplossing is m.i. het invoeren van "lessen in leven" (lessen in schoonheid: de hogere moraal, ontspanning oefenen) met als gevolg verhoogde aanmaak van herstelhormonen: DHEA, groeihormoon:
je voelt je sterk, versterkte aanmaak van dopamine (“ik-voel-me-lekker-hormoon), serotonine (gelukshormoon), oxytocine (roedel-, knuffelhormoon), endorfinen (ik-ben-blij-hormoon) vanaf de kleuterschool tot en met de beroepsopleidingen, aangevuld met maatschappelijke stages voor de werkende bevolking: voor iedereen (!!), ook de minister-president, de bankdirecteur, de poetsvrouw, de bakker op de hoek.
Hoe gaan mensen functioneren als bovengenoemde hormonen hoog zijn ?
Wij missen schoonheid, wij zijn geestelijk ondervoed en leven in een materieel luxe, maar geestelijk armoedige maatschappij. De mens is tot zulke grootste kwaliteiten in staat zijn. Onze grootste kracht (onze geest) is een braakliggend terrein, wordt overheerst door het afbraakhormoon cortisol. Hier verandering in brengen is economisch en daarmee politiek niet interessant is.
Wij kunnen andere keuzes maken !! Oefen de lenigheid van je geest, oefen de ontspanning, oefen in schoonheid, zodat je uiteindelijk schoonheid kunt leven, dat je uiteindelijk schoonheid ……BENT ! Wijsheid/inzicht is veel meer dan mooie spreuken: wijsheid is toegepaste schoonheid.

Oefen je geest en laat geen enkel moment meer aan je voorbij gaan om deze schoonheid te ZIJN.
Zorg dat je ontvankelijk wordt voor de wijsheid in jouw leven. Inzicht en daardoor wijsheid kan geen plekje in je vinden, als er in jou spanning en onrust domineert. Oefen de (pure) ontspanning: de stilte ....  en het inzicht, jouw wijsheid druppelt vanzelf naar binnen. Je draagt alles wat je nodig hebt met je mee. We kunnen een stille revolutie starten: infecteer elkaar en geef het door.

 

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur