Dwaling

COLLECTIEVE  DWALING  VAN  DE  MENS 

Wij leven niet in een beschaving maar in een dwaling ! Vooruit geduwd door uiterlijke waarden als bezit en prestige verwaarlozen we dát wat het allerbelangrijkste is in het leven: innerlijke waarden als respect, vriendschap en liefde leven vanuit een ontspannen levensstijl. In de ban van prestatiedwang en het taboe op kwetsbaarheid veranderen kleurrijke mensen in grijze, voorspelbare, verkrampte kuddedieren. We zijn vervreemd van onszelf, van elkaar, van onze natuurlijke oorsprong en de meesten zijn het zich niet bewust !! 
In díe spanning tussen wat is en wat eigenlijk zou moeten zijn ben je een gemakkelijke prooi van onrust, angst, verdriet en boosheid; je lontje wordt korter en korter….. Maar niet alleen op geestelijk-emotioneel vlak, ook op biologisch vlak.
Een gezond biologische functioneren wordt dagelijks bedreigd door een vervreemde levensstijl, die ons lichaam, onze ziel en geest voortdurend onder een contraproductieve stress plaatst.
__________________________________________________________________________________________________

Toen de mens nog jager-verzamelaar was (8.000-10.000 jaar geleden) was harmonie en saamhorigheid een absolute must om te overleven. Er waren leiders, maar het verschil tussen leiders en volgers was niet groot; evenals het verschil tussen rijk en arm. Men was (veel meer dan nu) op elkaar aangewezen: solidariteit was de regel, zelfzucht bestond niet.
Geestelijke innerlijke waarden waren dé prioriteit !
Toen de mens zich als boer ging vestigen is het bezit geboren: dit is mijn land, mijn vee. De ontwikkeling van het bezit is gedurende de laatste duizenden jaren geëscaleerd in een materialistische wereld waarin bezit belangrijker is geworden dan welzijn. Uiterlijke waarden (prestige, bezit) verdringen innerlijke waarden. 

De mens is de natuur gaan sturen en dit is in eerste instantie evolutionair zeer voordelig geweest.
In combinatie met de creativiteit van de mens (uitvinding van mes, speer, pijl en boog, wiel) heeft de mens zich zeer voorspoedig weten te ontwikkelen. We zijn echter niet op tijd op de rem gaan staan. Uiteindelijk is onze aanwezigheid op deze planeet ontaard in een ontwrichting van de natuur en het ontstaan van het gevoel van superioriteit en arrogantie van de mens t.o.v. de natuur. De blinde drang naar prestige en bezit heeft verstrekkende gevolgen. De natuur werd en is
de slaaf van de mens: de natuur wordt leeg gezogen en misbruikt (biocide), natuurlijke grenzen tussen ecosystemen worden niet gerespecteerd (met vaak desastreuze gevolgen voor plant, dier én mens **)
Deze  ontwikkeling is sedert het einde van de achttiende eeuw in een stroomversnelling gekomen: de industriële ontwikkeling. Kleinschalige arbeid met het daarbij behorende lage arbeidstempo, werd vervangen door machinale productie waardoor de prestatiedruk op de werkvloer in zeer korte tijd extreem werd opgevoerd. Hetzelfde zag men ook in het dagelijkse leven gebeuren: hoge prestatiedruk en daarmee chronische stress is een algeheel verschijnsel geworden ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling.
We noemen dat "vooruitgang", maar in deze ontwikkeling is de mens zichzelf verloren geraakt.

Deze dwaling beperkte zich niet alleen tot het materiële, maar heeft ook onze geestelijke ontwikkeling sterk beïnvloed:
een dwangmatige levensstijl met perfectie en bezit als doel. Hoe meer bezit, hoe meer macht immers.
We hebben ons een onmogelijke uitdaging opgelegd en die belast ons zowel in ons werk als privé
Innerlijke geestelijk-emotionele waarden worden door uiterlijke materialistische waarden naar de achtergrond geduwd: welvaart boven welzijn, hebben boven zijn. Wij zijn materieel rijk, maar geestelijk-emotioneel armoedig.
Geestelijk-emotionele verschraling tekent onze omgangsvormen: afstandelijk, vooral geen gevoelens tonen, onze grenzen niet durven verleggen/aanraken, strijd om perfectie en bezit alom. 
De prestatiedruk pusht de mens in de modus van vechten-vluchten-verstoppen met spanning, onrust en verspilling van energie als gevolg. Solidariteit bestaat niet meer, zelfzucht is de regel en de verschillen tussen rijk en arm zijn enorm.
Deze kwaliteit in de mensheid is niet langer evolutionair van voordeel maar destructief: er is geen ander dier dat structureel destructief gedrag vertoont naar zijn soortgenoot .. met uitzondering van de hedendaagse mens.  Deze ontwikkeling hebben wij toegelaten, wij hebben die keuze gemaakt. WIJ hebben het zo ver laten komen: het is een collectief menselijk falen, niet een individueel falen.

Dwangmatig prestatief gedrag gaat altijd samen met het gevoel “niet goed genoeg te zijn”: je bereikt het doel immers niet. Vervolgens ga je nog harder “werken” hetgeen je eerste conclusie (“ik kan het niet - het lukt me niet”) alleen maar weer bevestigt. Gevolg: (massaal) minderwaardigheidsgevoel die de ontwikkeling zowel individueel als gezamenlijk niet bevordert, integendeel. Wordt hier openlijk over gesproken? Nee, zo zijn we niet, dus harkt ieder op zijn manier voort.
Je bent in een dergelijke maatschappij/tijdgeest schijnbaar samen, maar in wezen ben je heel alleen!
 
Verschraling alom: “ik ben niet goed genoeg – ik kan het niet – ik voel me alleen”.
We creëren zo een hilarische hyperindividuele maatschappij: een los samenraapsel van individuen zonder voldoende sociale vaardigheden. Er ontstaan steeds meer ipads-scholen: onderwijs via ipad en schoolgebouwen zullen overbodig worden, sociale interactie wordt tot een minimum teruggebracht. Mensen diep verzonken in hun iphone - mensen die hun iphone belangrijker vinden dan hun partner. (Zeer fraai verfilmt in de film “Her”) 

Hieruit ontwikkelt zich troostend gedrag, want de mens is hier niet voor bedoeld - kan hier niet gelukkig in zijn. Dwangmatig prestatief gedrag met perfectie als doel gaat samen met troostend consumptief gedrag: men probeert het hoofd boven water te houden door de innerlijke verschraling (tevergeefs) te compenseren: de massale pretpark-constructie die ons op de been moet houden. We amuseren ons te pletter, maar niemand is gelukkig.
Dit gebeurt ook op relationeel vlak: verschuiving van prioriteiten, verschuiving van innerlijke geestelijk-emotionele waarde naar uiterlijke materialistisch consumptieve waarde.  Oftewel: we kiezen niet meer de persoon die het beste voor ons zorgt, die het beste in ons naar boven haalt (het oorspronkelijke intermenselijke mechanisme), maar kiezen voor fysieke attractie (de partner als consumptiemiddel, hebben i.p.v. zijn) waardoor ook de “definitie” en beleving van opwinding verandert.

Relaties die niet gebouwd zijn op een primair geestelijk-emotionele click, maar op een fysieke click zullen niet functioneren omdat het wezen van de mens zo niet functioneert. Onze natuurlijke aard is anders; wij zijn niet bedoeld om zo te leven, lief te hebben, opwinding te ervaren. Vandaar dat veel relaties niet functioneren: men schat dat slechts 10% van de mensen relationeel gelukkig zijn. 
Waarop zijn jouw en mijn relaties stuk gelopen: op gebrek aan fysieke attractie of gebrek aan geestelijke interactie?
Het antwoord is veelzeggend en vertelt ons ook wat we anders kunnen doen, immers: als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je altijd wat je altijd kreeg. Ben jij/ik daar tevreden mee? Wij kiezen voor de fysieke click en hopen op de geestelijk-emotionele click (die vaak niet komt, omdat we niet meer geleerd hebben die op te bouwen) in plaats van kiezen voor
de geestelijk-emotionele click en van daaruit het beste in elkaar naar boven halen: assertiviteit, kalmte, kultuur, kreativiteit, intellect, intimiteit, sociale interactie; dus ook het beste op intiem/seksueel vlak naar boven halen.  De opwinding in
de relatie gebouwd op geestelijk-emotionele basis gaat veel dieper, ruimer … en is meer bevredigend juist omdat wederzijds willen zien, willen begrijpen héél belangrijk voor elkaar is.  De opwinding wordt niet consumptief prestatiegericht geleefd, maar wordt speels, creatief geleefd waardoor de mogelijkheden vele malen groter zijn (denk ook maar aan de rijke seksuele levenskunst in de Tantra: seksuele opwinding gebaseerd op de geestelijke waarde “het beste in elkaar naar boven halen”). Opwinding wordt niet alleen gevoeld, geleefd in bed of bij het zien van de partner,  maar ook bij … praten, luisteren, samen in het klein of groot ondernemen, elkaar respecteren, elkaar stimuleren .. kortom het leven met elkaar delen. Opwinding is meer zijn , dan hebben. Geestelijke opwinding is vele malen groter, rijker, meer bevredigend dan de fysieke opwinding, omdat ZIJN veel dieper gaat dan HEBBEN.

In het HEBBEN ben je zeer afhankelijk van de ander en ervaar je opwinding alleen in elkaars nabijheid. ZIJN draag je met je mee, waardoor je wederzijds meer onafhankelijk, vrij bent.
In het ZIJN is er meer ruimte (en vertrouwen) voor vrijheid, meer ruimte voor ontwikkeling zowel individueel als gezamenlijk. De kwaliteit van leven is hoog, ondanks eventuele tegenslagen: men weet immers  .. ik ben nooit meer alleen, Ik heb een zielenmaatje waar ik kan zijn die ik ben, die het beste in mij naar boven kan halen; niet door hard te werken, maar juist in de ontspanning … in het spelen met het leven. 
Er is dus nooit dwang tot perfectie; je bent perfect door te zijn wie je kunt zijn: er moet niets. Er wordt een oeroude diepe kracht die innerlijke ontplooiing mogelijk maakt wakker gemaakt. Je verlegt je grenzen, je laat je grenzen aanraken omdat je in het zielencontact voelt dat het veilig is, je altijd bij elkaar veilig bent ook al zal iedere verandering ongemakkelijk aanvoelen.

Om die ommedraai te maken (van fysiek naar geestelijk, van uiterlijk naar innerlijk) heb je tijd en ruimte nodig: begrijpen alleen is niet voldoende. In de biologie en in de geest zitten oeroude patronen verankerd, die omgebouwd kunnen worden en waar (oude) nieuwe waarden voor in de plaats komen. Opruimen van je leven! Oude (nieuwe) starre patronen loslaten en inwisselen voor (oude) nieuwe geestelijke speelsheid. Terug naar je miljoenenjaren oude oorsprong.

Wat heb je nodig om je uit dat strakke keurslijf te bevrijden?
Endorfines zijn de hormonen die ons bij “ons ware zijn” terug brengen. Chronische stress verlaagt deze hormonen, waardoor we van onze natuur vervreemden en veranderen zo moeilijk is.

Hoe kun je de endorfines versterken?

• zielencontact,
• veranderen biologie: voeding, beweging, haardsanering, straling, extra supplementen, LDN.
• gedrag: kalmte oefenen, welzijn leven in al zijn vormen en kwaliteiten, je grenzen laten aanraken en ontplooiing
  mogelijk maken. 
• tijd, geduld

Houden van, vriendschap is een prachtig voorbeeld van geestelijk-emotionele creativiteit, van geestelijke lenigheid, geestelijke speelsheid: samen een tijd en ruimte in stappen en door middel van een speelse energie intermenselijke schoonheid creëren, elkaar ontmoeten, intimiteit creëren in alle gewenste gradaties. Spelen met warme gevoelens en
ze laten stromen en ontwikkelen zonder vastgestelde doelen, waarden, normen. Warme gevoelens de ruimte geven zonder oordeel, zonder vastgesteld plan, ideaal. Samen bepaal je van minuut tot minuut, van dag tot dag “wat op de agenda staat” – heel plooibaar, speels, geen strakke regels. Juist door de warme gevoelens zonder druk te laten bestaan, kan er vanuit de ontspanning ontwikkeling ontstaan en zijn er hele mooie dingen mogelijk. NIET in het strakke keurslijf van de perfectie.

Door het begrijpen van “het grote verhaal” en wat dit voor jou betekent en het resetten van
de hormonen wordt de visie, de ervaring op relatie (zowel naar het verleden, als in het heden, als naar de toekomst) gereset. Je komt meer in de werkelijkheid, in je waarlijke essentie .. je ogen, je hart gaan open zoals het bedoeld is te zijn en je gaat spelen met gevoelens (het beste en mooiste wat je kunt doen) en niet langer vechten. De relatie komt in evenwicht: geven en ontvangen, het beste in elkaar naar boven halen, elkaar aanvullen, respect: zielencontact. 
Samenzijn en toch autonoom zijn, samenzijn en toch niet afhankelijk zijn: samenzijn om elkaars ontwikkeling te inspireren.
Niet door er lang over na te denken, het gebeurt omdat ieder in zijn natuurlijke aard (en dus in zijn/haar zuiverste, krachtigste en ook kwetsbaarste vorm = perfectie) leeft: het stroomt in zijn natuurlijke flow. Dan is de relatie zoals de natuur ze oorspronkelijk bedoeld heeft: je vult elkaar aan als dag en nacht, als winter en zomer.

Even een overzicht:

RELATIE OP FYSIEKE BASIS:
ONZE VERWRINGING/DWALING               
RELATIE OP GEESTELIJKE BASIS:
ONZE ESSENTIE                                           

Spanning                                                         

               

Ontspanning

Illusie Werkelijkheid
Destructief Constructief
Verdwaald - vervreemd Oorspronkelijk
Dogma’s / regels Geestelijke speelsheid / creativiteit / plooibaar
Individueel aan relatie werken         Relatie zien als een gezamenlijke kunstzinnige uitdaging
Dominantie Gelijkwaardigheid
Vanuit Ik Vanuit Wij
Als ik/jij maar me/je best doe(t) Samen het beste in elkaar naar boven halen
Grenzen afbakenen / gesloten Grenzen willen verleggen / openen
Individuele uitdaging Gezamelijke uitdaging
Hebben Zijn
Partner is bezit; “jij bent van mij”
Vasthouden
Gebonden
Vrijheid wordt juist gestimuleerd (zonder losbandigheid!)
Loslaten
Verbonden
Wantrouwen Vertrouwen
Afhankelijkheid Autonomie, vrijheid
Luisteren om te oordelen Luisteren om te begrijpen
Stilstand Ontwikkeling
Vechten/vluchten en van daaruit
angst, boosheid, verdriet

Het beste in elkaar naar boven halen en vanuit
deze gezamenlijke ontplooiing (diepe) vreugde

Elkaar gebruiken Delen
Vragen om te ontvangen Samen leven wat je wilt ontvangen
Ontvangen van seks, veiligheid, complimentjes … Samen sturing geven aan wat je individueel/samen wilt ontvangen
Wederkerig eenrichtingsverkeer Wederkerige uitwisseling
Lust Genieten vanuit verbondenheid
Korte bevrediging Langdurige bevrediging
"Vriend" Zielemaatje
Doel: jij moet mij gelukkig maken Doel: vreugde beleven aan de individuele en gezamenlijke ontwikkeling
Endorfines laag Endorfines hoog

 

In welk rijtje wil jij staan?

Doe meer dingen die je wezenlijk, diep van binnen goed doen en je zult beetje bij beetje ontwikkelen, je losmaken van de dwaling en in jezelf thuiskomen. Laat je (ziel) aanraken, laat je grenzen aanraken door iemand die het beste in jou naar boven wil/kan halen en wees geduldig, geef jezelf de tijd. Het hoeft niet lang meer te duren !!

Frans van der Haghen, arts integrale geneeskunde

 

** Door het niet respecteren van de natuurlijke grenzen tussen ecosystemen komt de mens intensief in contact met
    verschillende diersoorten, waardoor de overdracht van microben van dier naar mens (zoönosen) mogelijk wordt:
    pokken, cholera, tuberculose, malaria, mazelen, pest, griep, ebola, Q-koorts, Corona-COVID.

Bron: De wereld tot gisteren, J. Diamond 
          Het oerboek van de mens, C. van Schaik en K. Michel

Praktijkgegevens

Centrum Integrale Geneeskunde
F.H.J.M. van der Haghen
Brouwerstraat 3
Munstergeleen
046 4526776
fransvanderhaghen@ziggo.nl

De praktijk is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken.

 

Geneeswijzen

algemene geneeskunde
natuurgeneeskunde / homeopathie
orthomoleculaire geneeskunde
psycho-neuro-immunologie
manuele geneeskunde
acupunctuur